User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ค้นหาสถานที่ปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

56 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม)

ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

15 ลำดับที่เข้าชมเยอะสุด
สำนักสงฆ์เขาสามงา

สำนักสงฆ์เขาสามงา (อ่า่น 5913 ครั้ง)

5. วัดป่าสุนันทวนาราม

5. วัดป่าสุนันทวนาราม (อ่า่น 4196 ครั้ง)

วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)

วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) (อ่า่น 3749 ครั้ง)

วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี)

วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) (อ่า่น 3624 ครั้ง)

4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา

4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา (อ่า่น 3538 ครั้ง)

3. วัดแก้วโกรวราราม

3. วัดแก้วโกรวราราม (อ่า่น 2968 ครั้ง)

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน (อ่า่น 2774 ครั้ง)

วัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล (อ่า่น 2676 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) (อ่า่น 2541 ครั้ง)

วัดจันทร์ตะวันตก

วัดจันทร์ตะวันตก (อ่า่น 2522 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล (อ่า่น 2494 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) (อ่า่น 2253 ครั้ง)

วัดหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม (อ่า่น 2039 ครั้ง)

วัดป่าสุนันทวราราม

วัดป่าสุนันทวราราม (อ่า่น 1907 ครั้ง)

วัดป่าสมบูรณ์ธรรม

วัดป่าสมบูรณ์ธรรม (อ่า่น 1877 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ดูสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้งหมด
ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางพาน
๑. ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัครที่ทางสำนักจัดเตรียมไว้ให้ ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี เพื่อแสดงแก่อาจารย์ที่ควบคุมการสอนของสำนักจนเป็นที่พอใจ
10 เม.ย. 2555,12:07 (อ่าน 1445 ครั้ง)
1. วัดธรรมมงคล
1. วัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ (ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ) เลขที่ 132 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร./โทรสาร 02-311-1387, 02-741-7822, 02-332-4145
31 ต.ค. 2553,14:38 (อ่าน 1252 ครั้ง)
2. วัดอินทรวิหาร
2. วัดอินทรวิหาร อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429
31 ต.ค. 2553,14:37 (อ่าน 877 ครั้ง)
3. วัดแก้วโกรวราราม
3. วัดแก้วโกรวราราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
31 ต.ค. 2553,14:37 (อ่าน 2968 ครั้ง)
4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา
4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
31 ต.ค. 2553,14:37 (อ่าน 3538 ครั้ง)
5. วัดป่าสุนันทวนาราม
5. วัดป่าสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาส
31 ต.ค. 2553,14:36 (อ่าน 4196 ครั้ง)

56 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม)

ดู56 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม)ทั้งหมด
๑. วัดธรรมมงคล
๑๓๒ ถ.สุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอกปุณณวิถี ๒๐ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทร. ๐๒-๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕, ๐๒-๗๔๑-๗๘๒๒
28 ต.ค. 2553,23:29 (อ่าน 638 ครั้ง)
๒. วัดอัมพวัน
๕๓ หมู่ที่ ๔ ถ.เอเชีย กม. ๑๓๐ บ้านอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑, (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕
28 ต.ค. 2553,23:29 (อ่าน 630 ครั้ง)
๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๔๑๓-๑๗๐๖, ๐๒-๘๐๕-๐๗๙๐-๔
28 ต.ค. 2553,23:28 (อ่าน 534 ครั้ง)
๔. สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)
๖๘ หมู่ที่ ๑ ต.เลเม็ด อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ โทร. (๐๗๗) ๔๓๑-๕๙๖-๗, (๐๗๗) ๔๓๑-๖๖๑-๒
28 ต.ค. 2553,23:28 (อ่าน 484 ครั้ง)
๕. วัดป่าสุนันทวนาราม
๑๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
28 ต.ค. 2553,23:27 (อ่าน 583 ครั้ง)
๖. วัดภูหล่น
๙ บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐
28 ต.ค. 2553,23:26 (อ่าน 637 ครั้ง)

ภาคตะวันตก

ดูภาคตะวันตกทั้งหมด
วัดป่าญาณรังษี
วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
31 ต.ค. 2553,23:26 (อ่าน 1537 ครั้ง)
วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) หมู่ 3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 034-504-547, 034-655-403 โทรสาร 034-504-547
31 ต.ค. 2553,23:24 (อ่าน 3749 ครั้ง)
วัดเวฬุวันวนาราม (วัดเวฬุวัน)
วัดเวฬุวันวนาราม (วัดเวฬุวัน) เลขที่ 313 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 08-1375-7222
31 ต.ค. 2553,23:22 (อ่าน 1488 ครั้ง)
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ เลขที่ 149 หมู่ 1 บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 08-1862-1757
31 ต.ค. 2553,23:21 (อ่าน 2541 ครั้ง)
สำนักสงฆ์เขาสามงา
สำนักสงฆ์เขาสามงา ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
31 ต.ค. 2553,23:19 (อ่าน 5913 ครั้ง)
วัดหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม หมู่ 8 บ้านหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
31 ต.ค. 2553,23:15 (อ่าน 2039 ครั้ง)

ภาคกลาง

ดูภาคกลางทั้งหมด
ตารางการปฏิบัติธรรม
เปิดปฎิบัติธรรมทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ศุกร์ ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน และเข้าที่พัก ๑๗.๓๐ น. พร้อมกัน ณ ศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อปฐมนิเทศ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / รับศีลแปด เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
10 เม.ย. 2555,12:06 (อ่าน 1411 ครั้ง)
ตารางการปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลและวันหยุด ปี 2554
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวการสอนของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เจริญพระชนม์มายุจะครบ 84 พรรษา
27 เม.ย. 2554,10:58 (อ่าน 1847 ครั้ง)
สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง การบวช แม่ชี และ ชีพราหมณ์ สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล 8 จะได้ป
27 เม.ย. 2554,10:56 (อ่าน 1554 ครั้ง)
วัดป่าสุนันทวราราม
บ้านลิ่นถิ่น ต. ท่าเตียน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
30 เม.ย. 2553,20:29 (อ่าน 1907 ครั้ง)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๔๑๓-๑๗๐๖, ๘๐๕-๐๗๙๐-๔
30 เม.ย. 2553,20:27 (อ่าน 1685 ครั้ง)
วัดอัมพวัน
๕๓ บ. อัมพวัน ถ. เอเชีย กม. ๑๓๐ หมู่ที่ ๔ ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑), (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕ วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
30 เม.ย. 2553,20:26 (อ่าน 2774 ครั้ง)

ภาคอีสาน

ดูภาคอีสานทั้งหมด
สถานปฏิบัติธรรม บ้านไร่ปลายตะวัน วังน้ำเขียว
พอดี เจ้าของสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งก็คือ รีสอร์ท บ้านไร่ปลายตะวัน ที่วังน้ำเขียว ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆมา เราจึงอยากมาเชิญชวน เพื่อนๆไปร่วมปฏิบัติธรรมกัน
27 เม.ย. 2554,10:55 (อ่าน 1604 ครั้ง)
ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์
ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์ (วัดสาขาที่ 82 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) หมู่ 10 บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 08-1071-9326, 08-4411-8852
01 พ.ย. 2553,00:40 (อ่าน 1685 ครั้ง)
วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน
วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
31 ต.ค. 2553,23:33 (อ่าน 919 ครั้ง)

ภาคใต้

ดูภาคใต้ทั้งหมด
สวนโมกขพลาราม
สวนโมกขพลาราม ๖๘ หมู่ ๖ ต. เลเม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ วิปัสสนาจารย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
30 เม.ย. 2553,20:28 (อ่าน 1251 ครั้ง)

ภาคตะวันออก

ดูภาคตะวันออกทั้งหมด
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (สำนักสงฆ์เขาดินหนองแสง) ตู้ ปณ. 2 เลขที่ 190 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์ 039-376-242, 039-317-220, 039-317-261 โทรสาร 039-317-219
01 พ.ย. 2553,00:21 (อ่าน 793 ครั้ง)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธกรรมฐาน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธกรรมฐาน เลขที่ 5/3 หมู่ 5 ชายหาดบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ 08-1349-7571, 08-9992-9172
01 พ.ย. 2553,00:19 (อ่าน 619 ครั้ง)
วัดเทพธารทอง
วัดเทพธารทอง หมู่ 6 บ้านคลองตะเคียน ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
01 พ.ย. 2553,00:18 (อ่าน 1101 ครั้ง)
วัดป่าธรรมสุข
วัดป่าธรรมสุข หมู่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์ 08-1946-4976, 08-1851-1453
01 พ.ย. 2553,00:18 (อ่าน 726 ครั้ง)
วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน)
วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
01 พ.ย. 2553,00:16 (อ่าน 821 ครั้ง)
วัดป่าคลองกุ้ง
วัดป่าคลองกุ้ง เลขที่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-311-590, 08-9932-0603
01 พ.ย. 2553,00:15 (อ่าน 631 ครั้ง)

ภาคเหนือ

ดูภาคเหนือทั้งหมด
วัดจันทร์ตะวันตก
วัดจันทร์ตะวันตก หมู่ 7 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 081-680-5146, 081-887-8808
01 พ.ย. 2553,00:31 (อ่าน 2522 ครั้ง)
สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด
สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด หมู่ 9 บ้านย่านขาด ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 054-865055 เบอร์โทร คุณแม่ (แม่ชีอำพัน) 08-721-28701 เบอร์โทร แม่ชีปุ๊ก 08-974-10497
01 พ.ย. 2553,00:30 (อ่าน 1536 ครั้ง)
วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี)
วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) หมู่ 15 บ้านเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ 087-849-5127
01 พ.ย. 2553,00:29 (อ่าน 3624 ครั้ง)
วัดสวนร่มบารมี (สวนร่มบารมี)
วัดสวนร่มบารมี (สวนร่มบารมี) ศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 055-222-100, 055-222-192 โทรสาร 055-222-100
01 พ.ย. 2553,00:28 (อ่าน 1401 ครั้ง)
วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน
วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน เลขที่ 289/2 หมู่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-248-556, 055-244-556
01 พ.ย. 2553,00:27 (อ่าน 1271 ครั้ง)
วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
วัดป่าสมบูรณ์ธรรม หมู่ 9 บ้านห้วยเหิน ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
01 พ.ย. 2553,00:26 (อ่าน 1877 ครั้ง)
คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th