User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
พระไตรปิฎก
ค้นหาพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฏก

พระอภิธรรมปิฎก

พระสุตตันปฏิฎก

ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี

15 ลำดับที่เข้าชมเยอะสุด
พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท

พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท (อ่า่น 2467 ครั้ง)

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน (อ่า่น 1973 ครั้ง)

พระพุทธประเพณี

พระพุทธประเพณี (อ่า่น 1927 ครั้ง)

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท (อ่า่น 1740 ครั้ง)

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย (อ่า่น 1591 ครั้ง)

เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์

เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ (อ่า่น 1508 ครั้ง)

เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า

เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า (อ่า่น 1339 ครั้ง)

ความหมายของพระวินัยปิฎก

ความหมายของพระวินัยปิฎก (อ่า่น 1281 ครั้ง)

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก (อ่า่น 1260 ครั้ง)

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก (อ่า่น 1244 ครั้ง)

ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓

ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓ (อ่า่น 1063 ครั้ง)

จุตูปปาตญาณ

จุตูปปาตญาณ (อ่า่น 1056 ครั้ง)

เสียงอ่านพระไตรปิฎกเล่ม 32 พุทธกิจ 5

เสียงอ่านพระไตรปิฎกเล่ม 32 พุทธกิจ 5 (อ่า่น 1044 ครั้ง)

เรื่องเวรัญชพราหมณ์

เรื่องเวรัญชพราหมณ์ (อ่า่น 1017 ครั้ง)

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ (อ่า่น 956 ครั้ง)

พระวินัยปิฏก
ดูพระวินัยปิฏกทั้งหมด
วิชชา ๘ วิปัสสนาญาณ และมโนมยิทธิญาณ

07 ก.ค. 2558,17:13 (อ่าน 544 ครั้ง)
คาถาสนังกุมารพรหม และวิชชาจรณสัมปทา
กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหมู่เทวดาและมนุษย์.
07 ก.ค. 2558,16:07 (อ่าน 247 ครั้ง)
เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์
ครั้นปวารณาพรรษาแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ พระตถาคตทั้งหลายยังมิได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้ว จะไม่หลีกไปสู่ที่
29 เม.ย. 2555,16:28 (อ่าน 1508 ครั้ง)
ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลำดับนั้นแล ท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทำผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระสุคต
29 เม.ย. 2555,16:26 (อ่าน 1740 ครั้ง)
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน
ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิด ขึ้นอย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นาน ของ
29 เม.ย. 2555,16:26 (อ่าน 1973 ครั้ง)
พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท
ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้เมืองเวรัญชา
29 เม.ย. 2555,16:26 (อ่าน 2467 ครั้ง)
พระอภิธรรมปิฎก
ดูพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด
หลวงปู่เกษม พื้นฐานผู้ศึกษาใหม่ๆ 2 4 360p

25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 302 ครั้ง)
หลวงปู่เกษม พื้นฐานผู้ศึกษาใหม่ๆ 1 4 360p

25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 377 ครั้ง)
ศีล 227
http://www.samyaek.com/fileload/samyaek/seen227.pdf?r=002
25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 327 ครั้ง)
เขาว่า...เกี่ยวกับเทวดาเป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนาจริงหรือ
http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=1976.msg16243#msg16243
25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 237 ครั้ง)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พูดถึงขบวนล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พูดถึงขบวนล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 419 ครั้ง)
พิเชษฐ คงขยัน
วิธีการจัดการกับศพของผู้ตายนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาของแต่ละคนด้วยแต่สำหรับพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอก เมื่อรู้ว่าตายแน่นอนแล้วก็จัดการเผาซากศพทิ้งไปเลยคือเมื่อคนตายแล้ว จิตใจก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี้อีกแล้ว จิตใจก็ไปตามการกระทำที
25 ก.ย. 2557,13:36 (อ่าน 225 ครั้ง)
พระสุตตันปฏิฎก
ดูพระสุตตันปฏิฎกทั้งหมด
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้ เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้าง
07 ก.ค. 2558,17:22 (อ่าน 527 ครั้ง)
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของ บุคคลอื่นด้วยใจ คือ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมี โทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ
07 ก.ค. 2558,17:18 (อ่าน 646 ครั้ง)
อิทธิวิธญาณ และทิพยโสตญาณ
ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว เป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพง ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้
07 ก.ค. 2558,17:16 (อ่าน 655 ครั้ง)
รูปฌาน ๔
ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตน เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน
07 ก.ค. 2558,17:10 (อ่าน 649 ครั้ง)
ว่าด้วยอุปมานิวรณ์ ๕
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา จะพึงมี เหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงา
07 ก.ค. 2558,17:08 (อ่าน 193 ครั้ง)
อินทรียสังวร
ดูกรอัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ถือนิมิต ไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อ สำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว
07 ก.ค. 2558,17:07 (อ่าน 256 ครั้ง)
ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี
ดูประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลีทั้งหมด
ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก
ความ เข้าใจ กัน ก่อนว่า พระพุทธ ศาสนา คืออะไร พระพุทธ ศาสนา ก็คือ คำสอนของ พระพุทธเจ้า การที่เรา นับถือพระพุทธศาสนา ก็คือ นับถือ คำสอนของ พระพุทธเจ้า ขอให้ นึกย้อนหลัง ไปถึง สมัยพุทธกาล เมื่อ พระพุทธเจ้า ออก ประกาศพระศาสนา
08 เม.ย. 2555,07:10 (อ่าน 1260 ครั้ง)
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดเป็นศาสดาปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระองค์นอกจากประทานแนวทางไว้ว่า “โดยที่เราล่วงลับไป ธรรมวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”
27 ต.ค. 2553,21:56 (อ่าน 775 ครั้ง)
คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th