User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » วิดีโอธรรมะ » พุทธวจน

 

มรดกที่ขอฝากไว้

มรดกที่ขอฝากไว้

ข้าพเจ้าไม่มีมรดกอะไร ที่จะฝากไว้กับ เพื่อนพุทธบริษัท ผู้เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหลาย นอกจาก สิ่งที่ระบุไว้ใน ข้อความข้างล่างนี้ ด้วยความหวังว่า ถ้ายังมีการ สืบมรดกนี้ อยู่เพียงใด กิจกรรม สวนโมกขพลาราม ก็จะยังคงมีอยู่ ตลอดกาลนาน เพียงนั้น และ "พุทธทาส" ก็จะยังคงมีอยู่ ในสถานที่นั้นๆ ตลอดกาล เพียงนั้น ขอได้โปรด รับพิจารณา กันเสียแต่บัดนี้ ซึ่งจะเป็นการง่าย ในการสืบมรดก ดังกล่าว ขอให้ถือว่า เป็นมรดกธรรม แก่บรรดาเพื่อน ผู้มอบกาย ถวายชีวิต ในการสืบอายุ พระศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ คนทั้งโลกเถิด มิได้เป็น เรื่องส่วนบุคคล แต่ประการใด. พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
เขียนเมื่อ : 28 ก.พ. 2557,21:08   เข้าชม : 97 ครั้ง

วิดีโอธรรมะ » พุทธวจนอื่นๆที่น่าสนใจ
amata 2010 21
1st International Dhamma Conference_2014-12-11
1st International Dhamma Conference by Maha Bodhi Society of India Buddhagaya Center and International Buddhist Council ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org http
การดับทุกข์ และวิธีประยุกต์
พุทธธรรมประยุกต์ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2527 การดับทุกข์ และวิธีประยุกต์ สวนโมกขพลาราม 5 พฤษภาคม 2527
คู่มือศึกษาการปฏิบัติฯตอนที่ ๑๑.
ธรรมโฆษณ์ชุด คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ครั้งที่๑๒ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘
ภาษาคนภาษาธรรม ตอนที่ ๒.
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 9 กรกฏาคม 2509
พุทธวจน ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปสนฺโน เลื่อมใสอย่างยิ่ง ในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเท่านั้น
รักและเคารพบูชาในพระศาสดาและในพระธรรมคำสอนของท่านและพระสงฆ์ที่เคารพในพระธรรมและพระวินัยที่พระตถาคตทรงบัญญัติเอาไว้ที่ท่านตรัสแก่พระอานนท์ว่าให้ใช้ "ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป"และเคารพในสมณสากยปุติยะทุกรูปแต่ไม่เคารพ พวกอื่นที่กล่าวตู่ พระตถาคต
อริยสัจจ์.
ธรรมบรรยายชุด การทำความเข้าใจใน พุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม คณะศึกษาปฏิบัติฯชาวต่างประเทศ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ หัวข้อเรื่อง สรุปปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา๑๙.
การบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๘ ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๓ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
พุทธวจน faq คนทั่วไปมีงานมาก ควรจะเลือกมรรคใดในอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้ง่ายในการเริ่มปฏิบัติ
ถาม ตอบ พุทธวจน คนทั่วไปมีงานมาก ควรจะเลือกมรรคใดในอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้ง่ายในการเริ่มปฏิบัติ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง http://faq.watnapp.com:8081/practice/84-new-practice/105-01-01-0072 ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://www.buddhakos.
สนทนาธรรมเช้าวันพฤหัสบดี_ก่อนฉัน_2014-05-29
สนทนาธรรมเช้าวันพฤหัสบดี ช่วงก่อนฉัน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawa
พุทธวจน faq นามรูป คืออะไร 2
ถาม ตอบ พุทธวจน นามรูป คืออะไร โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง http://faq.watnapp.com/practice/84-new-practice/86-01-01-0015 ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://www.buddhakos.org http://media.watnapahpong.org http://watnapp.com https://www.facebook.c
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_2013-08-17
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 วัดนาป่าพง ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://media.watnapahpong.org http://watnapp.com http://watnapahpong.com http://watnapahpong.net http://www.buddhakos.org http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : มรดกที่ขอฝากไว้

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th