User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะ

 

สุขแท้ด้วยปัญญา

สุขแท้ด้วยปัญญา

สุขแท้ด้วยปัญญา

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ สุขแท้ด้วยปัญญา

คำปรารภ

ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดาของชีวิต ก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ และหากรู้จักนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็อาจทำให้ชีวิตปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นก็ได้ มีคนเป็นจำนวนมากบอกว่า “โชคดีที่เป็นมะเร็ง” เพราะทำให้ตนหันมาเห็นคุณค่าของธรรมะและค้นพบความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง

ปัญญาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันประเสริฐ นอกจากปกป้องให้เราไม่เป็น “เหยื่อ”ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบแล้ว ยังเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพื้นฐานแห่งความปกติสุขทั้งในทางกาย จิต และสังคม

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ๓ บทความ ซึ่งตีพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ กัน ชมรมกัลยาณธรรม เห็นว่ามีประโยชน์ จึงขออนุญาตนำมารวมพิมพ์ในเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิตไม่ว่าอยู่ในภาวะใดก็ตาม ทุกวันนี้มีความเข้าใจอย่างแพร่หลายว่าความสุขนั้นจะได้มาก็ด้วยการเสพหรือการครอบครองวัตถุ หาไม่ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เป็นไปตามใจปรารถนา ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เราตกเป็นทาสของวัตถุหรือสภาพแวดล้อมได้ง่ายมาก ทั้ง ๆ ที่ความสุขที่แท้นั้นอยู่ที่การวางใจของเราเอง โดยเฉพาะการรู้จักมองหรือการมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของชีวิต หากมีปัญญาหรือมองให้เป็น ก็เห็นและสัมผัสกับความสุขได้ตลอดเวลา รวมทั้งในระหว่างทำงาน หรือในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากรู้จัก “สุขแท้ด้วยปัญญา” ก็ไม่ยากที่จะเข้าถึง “สุขสวนกระแส”

ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรม ที่มีกุศลเจตนาต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบำเพ็ญธรรมทานมาโดยตลอด ขอให้การบำเพ็ญธรรมดังกล่าวอำนวยประโยชน์ให้ผู้อ่านได้เข้าถึงความสุขอันเกิดจากปัญญา เพื่อนำพาตนให้พ้นทุกข์และช่วยเสริมสร้างสังคมไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เขียนเมื่อ : 01 พ.ค. 2553,08:03   เข้าชม : 828 ครั้ง

สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะอื่นๆที่น่าสนใจ
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
เราก็ทราบกันแล้วว่าชีวิตของเราแต่ละคนๆ ประกอบไปด้วยใจ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวชักหุ่น คือกาย ที่กายไปไหนมาไหนได้ ก็เพราะมีใจเป็นตัวกำกับเป็นตัวทำให้เราคิดนึก ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ
ธรรมนูญชีวิต
ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้
อยู่ทุกที่ก็มีสุข
ทุกๆ ปีอาตมาจะชวนเด็กๆ และเยาวชน ไปเดินธรรมยาตราบริเวณภูเขาใกล้ๆ กับวัดที่อาตมาพักอยู่ คือที่จังหวัดชัยภูมิ ทำมาสิบปีแล้ว ใช้เวลาเดินแปดวัน ประมาณเก้าสิบกิโลเมตร เดินตากแดด ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นัก อาตมาจะบอกพวก
พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ)
ศรีษะตั้งตรงตามองไปที่ปลายจมูกให้อย่างยิ่งจนไม่เห็นสิ่งอื่น จะเห็นหรือไม่เห็นอะไรหรือไม่ก็ตามขอให้จ้องมองเท่านั้น พอชินเข้าจะได้ผลดีกว่าหลับตา และไม่ชวนง่วงนอนได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะคนขี้ง่วงให้ทำอย่างลืมตานี้
ปล่อยวางตัวตน
มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอมีลูกสาวอายุประมาณ ๑๒ ขวบ วันหนึ่งลูกขอเงินแม่ไปซื้อไมโครโฟนของเล่น พอกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงเพลงต่างๆ ดังขึ้น เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังร้องเพลง แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ ลูกตอบว่า ๔๐๐ บาท
ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย
เข้าพรรษา คือถึงฤดูกาลแห่งการศึกษา -- ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 เมษายน 2553
ฤดูร้อนได้เข้ามาทำหน้าที่ในบ้านเราอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายนแล้ว ส่งผลให้อุณหภูมิ ความร้อนที่มีมาก่อนหน้านี้ เพิ่มระดับสูงยิ่งขึ้น
ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี
คนไทยในอดีตได้ชื่อว่ามีมาตรฐานทางศีลธรรมค่อนข้างสูง เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติมาก ดังสังฆราชปาลเลกัวซ์ได้พูดถึงชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “ชาวประชาชาตินี้มีที่น่าสังเกตตรง
ธรรมนูญชีวิต
ธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่า เป็นคู่มือดำเนินชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553
แล้ววันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในพุทธศักราช 2553 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พ.ค.
สุขแท้ด้วยปัญญา
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดา
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : สุขแท้ด้วยปัญญา

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th