User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » วิดีโอธรรมะ » พุทธวจน

 

พุทธวจน ฆราวาสชั้นเลิศการดำชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส ๗

พุทธวจน ฆราวาสชั้นเลิศการดำชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส ๗

ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา ห้ามเสียจากบาป ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ศึกษาศิลปะ ๑ ให้มีคู่ครองที่สมควร ๑มอบมรดกให้ตามเวลา ๑ (ในกรณีที่ผู้ถามปัญหากับพระอาจารย์ว่า ข้อที่ มารดาของเขาทำตามพระพุทธเจ้า ว่า หาคู่ครองที่สมควร๑โดยที่ไปพราก คนสองคนที่อยู่กินกันอย่างสามีและภรรยาแล้ว แต่แม่ตัวเองไปจ้างหมอดู ให้ โกหก กับลูกว่าถ้ามาแต่งงานกับคนที่แม่หาให้แล้วจะมีความสุขหรือรำ้รวยอะไรประมานนั้นนั่น และไปจ้างหมอดูให้โกหก หมอดูคนนั้น ก็ ผิด ศีล เด็ก2คนเขาอยู่ด้วยกันแล้ว ทั้งคนที่เป็น แม่ และ คนเป็นหมอดู นั่นผิดศีล ทั้งสองคนเป็นคนโกหกทั้งสองคน. และมาตู่ พระพุทธเจ้า ว่า ทำตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ให้มีคู่ครองที่สมควร คือคนเป็น โสด นะคะท่าน ลูกของท่านมีสามีหรือภรรยา ท่านตู่ พระพุทธเจ้าท่านนะบาปแล้ว)??? ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ http://watnapp.com/book/download/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%207%20%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8/9
เขียนเมื่อ : 16 มี.ค. 2557,20:45   เข้าชม : 76 ครั้ง

วิดีโอธรรมะ » พุทธวจนอื่นๆที่น่าสนใจ
คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง รร.บ้านหนองรูแข้ จ.มหาสารคาม
คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง รร.บ้านหนองรูแข้ จ.มหาสารคาม
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันจันทร์_หลังฉัน_2015-04-20
สนทนาธรรมเช้าวันจันทร์ วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana.th http
การที่เราเก็บกระดูกญาติๆรวมกันไว้ในโกฏิ เขาไปเกิดใหม่จะทำให้มีอวัยวะไม่ครบถ้วนเป็นจริงหรือไม่
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี www.watnapp.com
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น กาฝากสังคม
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ๔๓๑/๔๖๓ ชนเขากล่าวสิ่งใดๆ ว่า ของเรา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราตถาคต ชนเหล่าใดกล่าวว่า เรา เราตถาคตก็มิใช่ชนเหล่านั้น ดูก่อนมาร ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดว่า คนอย่างท่าน ไม่มีวันจะรู้จักทางของเรา ดังนี้ .ลำดับนั้น มารผู้ใจบาป รู้สึกว่า พระผู
สัมมาสมาธิ-เหตุให้เกิดสันติภาพ ตอนที่ ๑๖.
"สัมมาสมาธิ" เหตุให้เกิดสันติภาพ ตอนที่ ๑๖. พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุดสันติภาพของโลก บรรยายครั้งที่ ๙. ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ลานหินโค้ง,๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๙ เนื้อหาคำบรรยาย: -การเรียกชื่อสมาธิ. -อานิสงส์ของสมาธิ. -สัมมาสมาธิเป็นเหตุปัจจัยแก่สันติภาพ.
มีธรรมะข้อใดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาเวทนาลงได้
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี www.watnapp.com
พุทธวจน faq ถ้าเราแค่คิด แต่ยังไม่ทำ ถ้าตายตอนนั้น ภพจะเป็นอย่างไร และถ้าคิด นิพพาน ภพจะเป็นอย่างไร
ถาม ตอบ พุทธวจน ถ้าเราแค่คิด แต่ยังไม่ลงมือทำ ถ้าตายตอนนั้น ภพจะเป็นอย่างไร และถ้าคิด นิพพาน ภพจะเป็นอย่างไร โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง http://faq.watnapp.com/other/86-daily-life/110-05-02-0031 ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://www.buddhakos
ความจริง ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อ - พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวินัยของภิกขุ หรือ สิกขาบท หรือ ศีลของพระ โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง 19 สิงหาคม 2557 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhak
สวรรค์ในอก นรกในใจ
ตัดทอนจากพุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2013 07 14 พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสติผโล วัดนาป่าพง คลองสิบ ปทุมธานี
พุทธวจน ตามรอยธรรม ๔๓ คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก
อัคคิเวสสนะ! เราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้, อนึ่ง อนุสาสนีของเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย ส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่า: "ภิกษุทั้งหลาย! รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง. "ภิกษุทั้งหลาย! รูปไม่ใช่ตัวตน
ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺสนฺโน เลื่อมใส อย่างยิ่งใน ตถาคต ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ http://15c78e68827edd100d00-3e5118b4a901d5cb5f2a37359b3bf3bc.r28.cf1.rackcdn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99_10_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0
แมลงห้าตัว ตอนที่ ๒.
ธรรมปาฏิโมกข์ ครั้งที่ ๙ ชุดไม้อิงสามขา สวนโมกขพลาราม ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ .................................................... "ไม้อิงสามขา " ไม้สามขาอาศัยกันชั้นเอกอุตม์ คือพระพุทธพระธรรมแลพระสงฆ์ ศาสตรา มีสามอันบั่นบาปลง ดั่งประสงค์คือศีล-สมาธิปัญญา
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : พุทธวจน ฆราวาสชั้นเลิศการดำชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส ๗

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th