User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » วิดีโอธรรมะ » พุทธวจน

 

พุทธวจน ภพภูมิ สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่ ๒ ๔๒๖๑

พุทธวจน ภพภูมิ สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่ ๒ ๔๒๖๑

ภิกษุทั้งหลาย! ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.(สังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเกิดเท่าไร?ตายเท่านั้น?ทะเราะกันไปเพื่ออะไรกัน?ก็เพราะความไม่รู้คิดว่าเป็นของเที่ยง ลืมความตาย ลืมว่าเกิดแล้วต้องตายเป็นเพราะเราลืมความตายเลยมีความหลงความถือตัวไว้ตัวอย่างสูงคอเหมือนนกกระยางเวลาหาเหยื่อ. ความโลภความอยากมีมากกว่าคนอื่น ความพยาบาท ความหยึดว่าของเราก็เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า การทะเราะกันก็เกิดขึ้น.เรากินอาหารมื้อเดียวทั้งวันเราก็อยู่ได้ทั้งวัน ไม่ต้องแต่งตัวอย่างสวยใส่เพรชใส่ทองไปกินข้าวข้างนอกบ้าน ต้องสั่งเหล้า wine มาดื่มกายนี้มันต้องการก็แค่อาหาร อาหารอะไรก็ได้แค่อิ่มท้อง ท้องมันไม่รู้เรื่องหรอก ความอยากของจิตมันพาไปและเราก็ตามมันไปก็เพราะมันมีเราๆๆๆๆๆว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยเป็นเราๆๆๆๆๆอยู่ทุกวันนี้แต่ขันธิ์ ๕ นี้คือกายเน่า). ขออนุโมทนากับทุกๆๆท่านนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ http://15c78e68827edd100d00-3e5118b4a901d5cb5f2a37359b3bf3bc.r28.cf1.rackcdn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99_11_%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4.pdf
เขียนเมื่อ : 16 มี.ค. 2557,20:45   เข้าชม : 69 ครั้ง

วิดีโอธรรมะ » พุทธวจนอื่นๆที่น่าสนใจ
มรรค์มีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง ๓
อริยมรรค มีองค์ ๘ ภิกษุทั้งหลาย ! ก็ อริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เอง องค์แปด คือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) วาจาชอบ (สัมมาวาจา) การงานชอบ
การพัฒนาชีวิตแบบพุทธ ๒.
การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ ตอนที่ ๒. พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายอบรมพระภิกษุนวกะ ปีพรรษา สวนโมกขพลาราม ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๒
พุทธวจน faq ภูมิคนแก่และภูมิเด็กตามนัยของพระพุทธเจ้า
ถาม ตอบ พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ส่วนหนึ่งของพุทธวจนบรรยาย ณ.วัดนาป่าพง ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://faq.watnapp.com http://www.buddhakos.org http://media.watnapahpong.org http://watnapp.com https://www.facebook.com/Buddhawaj
ธรรมะสำหรับคู่ครอง
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ทรงมีคณะสาวกซึ่งมีปาฏิหาริย์ 3
ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวก ชั่วระยะจำเป็น มหาเถระผู้มีสมาบัติและอภิญญาเทียมพระองค์ ก็คำนี้ว่า ชาติ เพราะปัจจัยคือภพ อย่างนี้แน่นอน พระเจ้าข้า ก็คำนี้ว่า ภพมี เพราะปัจจัยคืออุปาทาน อย่างนี้แน่นอน พระเจ้าข้า ทรงลดพระองค์ลงเสมอสาวกแม้ในหน้าที่ของพระพุทธ
สมาธิระงับความรัก-เกลียด
พุทธวจน เรื่อง สมาธิระงับความรัก-เกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เสียงบรรยายโดย : ศันสนีย์ นาคพงศ์ ที่มา : วัดนาป่าพง หน้าหลัก : http://www.watnapahpong.org
ความสลดสังเวชเป็นเหตุให้ปรารภความเพียร ๒
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี
พุทธวจน faq คลิปสั้น เปิดธรรมที่ถูกปิด 1
ถาม ตอบ พุทธวจน คลิปสั้น เปิดธรรมที่ถูกปิด ชุดที่ 1 โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง http://faq.watnapp.com/practice/85-old-practice/ ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://www.watnapahpong.org http://www.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http:
ความไร้ศีลธรรม ปัญหาของ ปัญหาทุกปัญหา
ปัญหาของปัญหาทุกปัญหา "ความไร้ศีลธรรม เป็นปัญหาของปัญหาทุกปัญหา ปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรม ศีลธรรมกลับมาโลกาสว่างไสว" พุทธทาส อินฺทปญฺโญ สำนวนสวนโมกข์ หัวข้อธรรม ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน ๘
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน ปี ๒๕๕๔ ตอนที่ ๘ ตอบปัญหาธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เนื่อหาในเรื่อง อานุภาพของคำศาสดา, ผลของการรวมกันอย่างมีเป้าหมาย, ผลจากการตั้งใจฟังธรรม, กิจนิมนต์ของพระพุทธองค์, อานิสงฆ์ ๕ ประการ โดยการมาเยือนของพระภิกษุผู้มีศ
พุทธวจน ตามรอยธรรม หลักที่ทรงใช้ในการตรัส ๓๖
ราชกุมาร ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท้ อันประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้น. ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า? ราชกุมาร! เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย. ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะค่ะ ส
ฉันทมูลกา ตอนที่ ๑.
ประมวลรูปแบบ แห่งสากลพรหมจรรย์ เรื่อง ฉันทมูลกาตอนที่ ๑ (ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งพรหมจรรย์) พุทธทาสภิกขุ กลุ่มปฏิบัติงานเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : พุทธวจน ภพภูมิ สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่ ๒ ๔๒๖๑

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th