User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » นิทานธรรมะ » กฏแห่งกรรม

 

แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ? (๓๙)

แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ?  (๓๙)

แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ?  (๓๙)

 

                สัปดาห์นี้กระผมผู้เขียนซึ่งใช้นามปากกาว่า “อ.เล็ก พลูโต” ใคร่กราบขอประทานอนุญาตต่อดวงพระวิญญาณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) อดีตอธิบดีสงฆ์แห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์   ท่าพระจันทร์   กรุงเทพมหานคร   ในอันที่จะนำเอาดวงชะตากำเนิด และชีวประวัติของท่านบางส่วนมาวิจารณ์ และเผยแพร่ต่อสาธาณชนเพื่อเป็นกุศลวิทยาทาน เป็นคติเตือนใจในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ในเรื่องของกฎแห่งกรรม อีกทั้งยังชี้นำให้เห็นถึงอิทธิพลของดวงดาวที่มีผลต่อชะตาชีวิตของบุคคล ตามหลักวิชาการทางด้านโหราศาสตร์ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดผิดพลาด กระผมใคร่ขอประทานอภัยไว้ ณ โอกาสนี้ หากมีกุศลผลบุญแห่งความดีมากน้อยเพียงไร ขออุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของท่านจงทุกประการ

                ชาตะกาลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ รูปนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งชาตะกาลของท่าน (พ.ศ. ๒๕๔๖) ข้อมูลการเกิดและเรื่องราวที่จะนำเสนอบางส่วน มาจากหนังสือ วิจารณ์ดวงชะตา ๒๐๐ ดวง ของท่าน อ.พลูหลวง ตี พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในลำดับที่ ๗๒ หน้าที่ ๒๑๗ ชื่อ “พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) “ อันเป็นสมณศักดิ์ดั้งเดิมก่อนที่จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ โดยท่านอาจารย์พลูหลวงได้วางลัคนาไว้ที่ราศี พิจิก (ธาตุน้ำ) ในขณะนั้น ยังไม่ได้มีการนำดาวแบคคัส (บ) ซึ่งค้นพบใหม่มาเผยแพร่ ข้อวิจารณ์ของผมในครั้งนี้ผมจึงได้ใส่ดาวแบคคัสลงไปด้วย และได้วางลัคนาดวงท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ไว้ที่ราศีธนู (ธาตุไฟ) ซึ่งต่างจากของเดิมที่ อ.พลูหลวง วิจารณ์เอาไว้ ทั้งนี้เนื่องจากดวงชะตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จรูปนี้ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ก่อนที่จะมีการปรับใช้เวลาของประเทศไทยให้เข้ากับสากล ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงไม่ต้องเอาเวลาท้องถิ่นมาหักลบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเป็นจุดต่าง เนื่องจากท่าน อ.พลูหลวง คงจะนำเอาเวลาท้องถิ่นมาลบออกจากเวลาเกิด (ถ้าผมจำไม่ผิดท่านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น) เลยทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของลัคนา ผมจึงได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ผิดพลาดหรือหากเป็นการล่วงเกินด้วยประการใด กระผมในฐานะศิษย์ที่ศึกษาตำราของท่าน อ.พลูหลวง ต้องกราบขออภัยดวงวิญญาณของท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

 

 

                เมื่อพิจารณาดวงชะตาที่ผูกขึ้นมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ดวงของท่านนั้นเป็นดวงชะตาที่มีวาสนาสูง เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชนทุกชั้น ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติและเผยแพร่กรรมฐาน ต้นแบบ “ยุบหนอ-พองหนอ” ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากดวงของท่านได้เกณฑ์“มาลัยโยค” หรือ ” พระจันทร์ครึ่งซีก” คือ มีตำแหน่งดาวเรียงรายติดต่อกันตั้งแต่ ๖ ราศี ขึ้นไป ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ ลัคนา (ลั) ของท่านอยู่ในร้อยมาลัย ดาวพฤหัสบดี (๕) เจ้าเรือนลัคนาโยคหน้า นำกลุ่มดาวทั้งหมด (เข้าข่ายลัคนานำพล มีชื่อเสียง มีผู้ให้ความเคารพเชื่อฟัง ติดตามเป็นบริวารเป็นจำนวนมาก) และยังมีดาวอาทิตย์ (๑) เจ้าเรือนศุภะ และดาวพุธ (๔) เจ้าเรือนกัมมะ ซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์โยคหลัง นี่แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของดวงที่มีอำนาจวาสนา

                ท่านมีวาสนาในทางธรรมไม่ใช่ทางโลก เนื่องจากดาวพฤหัสบดี (๕) เป็นดาวเกี่ยวกับศาสนาครับ ในดวงนี้บวชมาหลายพรรษาไม่ด่างพร้อย หรือข้องแวะในเรื่องของสีกา ไม่ได้ใช้ ชีวิตฆราวาสจนกระทั่งมรณภาพ นอกจากดาวพฤหัสบดี (๕) ซึ่งมีอิทธพลสูงสุดแล้ว ดาวเกี่ยวกับคู่ครอง ความรัก การแต่งงาน การครองเรือน ถูกทำลายยับเยิน ในที่นี้ผมใช้โหราศาสตร์ระบบพลูหลวง โดยกำหนดให้ดาวราหู (๘) และเกตุ (๙) เป็นดาวเกษตรในราศีเมถุน เจ้าเรือนปัตนิ จะเห็นได้ว่า ทั้งราหู (๘) และเกตุ (๙) ต่างก็ถูกบาปเคราะห์อังคาร (๓) เนปจูน (น) กุม และทำมุมกากะบาด นอกเหนือไปจากนั้น ทั้งราหูและเกตุ ต่างก็ทำมุมกากาะบาดต่อกัน เบียนกันเองอีกต่างหาก ยิ่งเกตุด้วยแล้ว โดนอังคารกุมอย่างเดียวก็แย่แล้ว นี่ถูกเนปจูนเล็ง และเสาร์ (๗) เดินนำหน้า มฤตยู (๐) เดินตามหลัง บีบดาวเกตุให้อยู่ในที่จำกัดเป็นการให้โทษแก่เกตุอย่างร้ายแรง ลักษณะของดาวปัตนิที่ถูกบาปเคราะห์เบียนมากเช่นนี้ เรื่องคู่เสียหาย หากใช้ชีวิตฆราวาส ก็จะระทมขมขื่นกับเรื่องคู่ครอง ความรัก การแต่งงาน

                การดูดวงพระอริยสงฆ์ที่บวชไม่สึก และประพฤติดีไม่ด่างพร้อยในเรื่องของสีกา นอกจากดูดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้ว ยังจะต้องดูเรือนปัตนิ และดาวจันทร์ (๒) ซึ่งหมายถึงภรรยาในดวงชาย ตลอดจน ดาวศุกร์ (๖) ดาวแห่งความรัก โลกียสุข ประกอบด้วย หากดาวทั้งหลายที่กล่าวมานี้เสียหายมากเท่าไร ยิ่งส่งผลในด้านการครองเรือน หรือการใช้ชีวิตทางโลกมากเท่านั้น

                ในดวงของสมเด็จ ฯ ดาวจันทร์ (๒) อยู่ในภพอริ ซึ่งเป็นภพทุสถานะ คือ ไม่ดี กุมกับบาปเคราะห์พลูโต (พ) และมีมฤตยู (๐) บาปเคราะห์อีกตัวหนึ่งเล็งเบียน , ในเรือนปัตนิ มีบาปเคราะห์เนปจูน (น) อยู่ในเรือน ถือว่าให้โทษ ส่วนแบคคัส (บ) แม้จะเป็นศุภเคราะห์ให้คุณ แต่เนื่องจากดาวนี้มาจากเรือนอริ คือ เป็นเจ้าเรือนอริ จึงให้โทษไม่ต่างไปจากดาวบาปเคราะห์เช่นกัน, ดาวศุกร์ (๖) กุมกับราหู และเมื่ออยู่ในจุดเดียวกับราหู จึงโดนเบียนเช่นเดียวกับราหูทุกประการดังได้กล่าวมาแล้ว

                เห็นไหมครับว่า ดวงนี้เข้าตำราจริง ๆ ในเรื่องของการไม่มีคู่ครอง และไม่ข้องแวะกับทางโลก ที่นี้ที่สนใจในธรรม ใฝ่ใจในพุทธศาสนา อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ตลอดชีวิต ต้องดูที่จิตใจครับ การพิจารณาจิตใจคนนั้น ต้องดูที่ดาวเสาร์ (๗) เป็นหลัก ในดวงนี้ เสาร์เป็นเกษตร นำหน้าลัคนา จึงทำให้ท่านเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ที่ท่านใฝ่ดีและมีจิตฝักใฝ่โน้มเอียงไปในทางธรรม เนื่องจากพฤหัสบดี (๕) ดาวเจ้าเรือนลัคนา และเป็นดาวที่มีความหมายในด้านศาสนาและศีลธรรม เดินนำหน้าดาวเสาร์ (๗) อีกทีหนึ่ง หลักข้อนี้สำคัญมากนะครับ ดาวที่เดินนำหน้า เขาเรียกว่า “ศูนยพาหะ” จะมีอิทธิพลต่อดาวที่เดินตามหลังเสมอ ไม่เฉพาะนำหน้าลัคนาแต่อย่างเดียว ยิ่งดวงนี้พฤหัสบดี (๕) นำหน้ากลุ่มดาวทั้งหมด จึงทำให้ส่งผลให้ท่านฝักใฝ่ในทางธรรม ตัดขาดทางโลกอย่างสิ้นเชิงอย่างเห็นได้ชัด

                ทำไมท่านถึงถูกใส่ร้าย และต้องติดคุกติดตะราง ทั้ง ๆ ที่อยู่ในสมณเพศ ข้อนี้น่าสนใจ เรามาพิจารณาดวงของท่านกันนะครับ ว่าทำไม ?

                การพิจารณาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง วาสนาบารมีนั้น เราพิจารณาเจ้าเรือนศุภะครับ ในที่นี้ดาวอาทิตย์ (๑) เจ้าเรือนศุภะ กุมดาวพุธ (๔) กัมมะ ในภพลาภะ และทำมุมร่วมธาตุกับพฤหัสบดี (๕) เจ้าเรือนลัคนา ส่งผลให้ท่านมีวาสนาในทางธรรม ดำเนินกิจการพระศาสนาได้สำเร็จลุล่วง ปรากฎเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสูง ตอนที่ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมนั้น ท่านมีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์อย่างกว้างขวาง จนเป็นที่อิจฉาริษยาจากพระเถระซึ่งเป็นคู่แข่ง (อย่างว่านะครับ พระที่ยังมีกิเลสหนาแน่นยิ่งกว่าฆราวาสยังมีอีกเยอะ ดังนั้น เขาจึงเรียกผู้บวชทั้งหลายว่า “สมมติสงฆ์” คือ สมมติว่าเป็น “พระสงฆ์” ไงครับ) แต่ที่ท่านต้องมามัวหมอง ถูกใส่ร้ายป้ายสีในข้อหาคอมมูนิสต์ และถูกบังคับจับสึกนั้น เนื่องจากดาวอาทิตย์ (๑) ดวงนี้ เป็น “นิจ” ซึ่งในทางโหราศาสตร์ ถือว่า เป็นตำแหน่งที่ไม่ดี อาจให้โทษภายหลัง คือ ตกจากยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ได้ (ดวงล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๗ ก็มีอาทิตย์เป็นนิจ ท่านจึงถูกยึดอำนาจการปกครอง และสละราชบัลลังก์ในที่สุด)

                ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนศุภะ ไม่ได้เป็นนิจอย่างเดียวนะครับ  ยังถูกมฤตยู (๐) เดินนำหน้า มฤตยู เป็นดาวที่เกี่ยวกับการปฏิวัติ หรือเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ส่งผลทำให้ท่านต้องเปลี่ยนที่อยู่จากวัดไปอยู่ในคุก  ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง การงานเสียหาย (นำหน้าดาวพุธ เจ้าเรือนการงานด้วย) นอกจากนั้น ยังโดนราหู (๘) ตามหลัง ราหูคือตัวร้าย ตัวอันธพาล มิจฉาทิฐิ ตามหลัง ก็คือ แอบแทงข้างหลัง หรือใส่ร้ายป้ายสีนั่นเอง ลักษณะของดาวบาปเคราะห์เดินนำหน้า และตามหลังเช่นนี้ เป็นลักษณะที่ไม่ดี ในทางโหราศาสตร์เรียกมุมเช่นนี้ว่า “มุมก้ามปู” หรือ “มุมบีบ” ดาวศุภเคราะห์ใด หรือดาวใดอยู่ในมุมบีบ ก็จะส่งผลให้โทษอย่างร้ายแรงได้

                เหตุที่ท่านต้องติดคุก อยู่ในที่จำกัดเขต ก็ต้องดูกันที่ดาวพันธุ ซึ่ง หมายถึง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ในดวงนี้ ดาวเนปจูน (น) เจ้าเรือนพันธุ ไปกุมกับดาวแบคคัส (บ) เจ้าเรือนอริ ในภพปัตนิ บ่งบอกถึงปัญหาอุปสรรคศัตรู ทำให้เดือดร้อนที่อยู่ นอกจากนั้นเนปจูนยังถูกเกตุ (๙) และอังคาร (๓) เจ้าเรือนวินาศนะ หมายถึง ลับ ๆ ไม่เปิดเผย จำกัดเขต เล็งเบียน มีราหู (๘) ทำมุมกากะบาด เสาร์ (๗) และ มฤตยู (๐) ทิ่มแทงในมุมปลายหอก เรียกง่าย ๆ ก็คือ ภพพันธุ ของท่านถูกเบียนอย่างสะบักสะบอม

                การที่เจ้าเรือนพันธุถูกเบียนมากเช่นนี้ ไม่ใช่หมายถึงการติดคุกเสมอไปนะครับ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อย ร้อนที่อยู่ มีการเดินทางบ่อยครั้ง มีปัญหาอุบัติเหตุการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งในดวงนี้ก็เช่นกัน ท่านต้องเดินทางไปตรวจตราคณะสงฆ์ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งพระพิมลธรรม แทบจะไม่อยู่ติดวัด ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เช่น พม่า และประเทศแถบยุโรป เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติกรรมฐาน แต่ที่ท่านต้องติดคุก เนื่องจากภพศุภะเสียข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งก็คือ ดวงของท่าน มีอังคาร (๓) เจ้าเรือนวินาศนะ หมายถึง ลับ ๆ ไม่เปิดเผย ที่จำกัดเขตและมีการเข้มงวด (เช่น วัง, วัด, คุก กรมกองทหาร ฯลฯ) มากุมลัคนา นี่แหละครับคือจุดสำคัญในการพิจารณา ถ้าเจ้าเรือนภพศุภะเสีย เจ้าเรือนพันธุ เสีย โดยมีดาววินาศนะมาสัมพันธ์กับลัคนา อย่างนี้ มีโอกาสติดคุกแน่นอน

                คนที่มาอยู่อเมริกาแบบผิดกฎหมาย คือ อยู่ห่างไกลจากสังคมเมืองไทย อยู่ห่างพ่อแม่ พี่น้อง ลูกเมีย อย่างนี้ก็ไม่ต่างจากการติดคุก เพราะว่า จะกลับก็ไม่ได้ บางทีพ่อแม่ตาย ก็ไม่กล้ากลับไปทำศพ เพราะกลัวว่า กลับเมืองไทยแล้ว จะกลับมาอเมริกาไม่ได้อีก หลายคนทีเดียวครับ หนีคุก หนีตะราง หนีภาระหนี้สิน ฯลฯ มาอยู่อเมริกา และขอตายที่นี่ไม่กลับเมืองไทยอีก (โจทก์เยอะ) ก็มี อย่างนี้เข้าข่ายดาวพันธุอยู่วินาศนะ หรือ มีดาววินาศนะอยู่พันธุ ดาวพันธุถูกเบียน หรือมีดาววินาศนะสัมพันธ์กับลัคนาเช่นเดียวกัน การดูดวงคนมาอยู่ต่างประเทศ แทนการติดคุกนั้น จะต้องดูดาวมฤตยู หรือดาวพฤหัสบดี ดาวภพศุภะ มาสัมพันธ์กับลัคนา หรือดาวเจ้าเรือนพันธุ ภพพันธุด้วย จึงจะแน่ใจและพยากรณ์ออกไป

                เรื่องของโหราศาสตร์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับ จะมาพิจารณาจากจุดใดจุดหนึ่ง แล้วฟันธงพยากรณ์ออกไป อย่างนี้ตกม้าตายมาเยอะ  ดังนั้น นักโหราศาสตร์ที่ดีต้องรอบคอบ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกจุด ดูให้แน่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นแน่กับชีวิตของผู้มาขอรับคำพยากรณ์ อันที่จริงเรื่องราวของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ หรือ อดีตพระพิมลธรรม ท่านนี้ ยังมีเรื่องราว ที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์ในดวงชะตาอีกมาก เช่น เกณฑ์อายุที่ติดคุกต้องคดี เกณฑ์อุบัติเหตุ ฯลฯ แต่เนื่องจากเนื้อที่การนำเสนอจำกัด และอีกประการหนึ่ง ผู้อ่านหนังสือพิมพ์เสรีชัยทั่วไป ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานในการอ่านคำพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ แค่นี้ก็มึนจะแย่อยู่แล้ว อาจารย์เอาอะไรมาเขียนก็ไม่รู้ ดังนั้นจึงขอยุติการวิจารณ์ดวงชะตาของท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ หากท่านที่อ่านผลงานผมทางเวป สนใจเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาท่านผู้นี้ ก็ติดต่อสอบถามมาได้ ใน “ท่านถาม-เราตอบ” หรือ ท่านที่เรียนวิชาโหราศาสตร์จากทางเวป ก็ต้องคอยติดตามดวงของท่านอย่างละเอียดเมื่อถึงเวลาที่ผมจะนำเสนอในภายหลัง

 

 

ขอบคุณบทความจาก  www.lekpluto.org

เขียนเมื่อ : 08 พ.ค. 2553,16:08   เข้าชม : 3403 ครั้ง

นิทานธรรมะ » กฏแห่งกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ
บอกกล่ากรรม ธนพนดาวดึง ตอนที่ 05_20.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
บอกกล่ากรรม ธนพนดาวดึง ตอนที่ 01_20.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ? (๓๖)
พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้สดับคำกราบทูลของเหล่าพระสงฆ์ที่เป็นโจทก์ ในกรณีที่มีรูปผู้หญิงติดตามพระกุณฑธานะเถระไปทุกหนทุกแห่ง จนเป็นที่ครหานินทาของชาวบ้านชาวเมือง ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วยังมาโดนพระกุณฑธานะด่าเข้าให้อีก
เนปาล ตอนที่ 66.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ?ตอนที่ ๒๐
เรื่องของเวรกรรม เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้ง หลายซับหลายซ้อน อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบ ดังนั้น การจะแก้เวรกรรมนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และทำโดยง่าย ดังตัวอย่างที่เล่าสู่กันฟังในตอนที่ผ่านมา
บอกกล่าวเล่ากรรม_คุณรสสุคนธ์ ตอน 89.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net * http://buddhabhumi.org
บอกกล่ากรรม ธนพนดาวดึง ตอนที่ 19_20.mpg
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
บอกกล่าวเล่ากรรม น้ามุก ตอนที่ 14_30.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ? (๓๓)
การพูดจาให้ร้ายผู้อื่นให้ได้รับทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า “พวกใส่ร้ายป้ายสี” นั้น ถือเป็นกรรมหนักอย่างหนึ่ง คำพูดที่ไม่จริงแม้เพียงคำเดียวสามารถฆ่าคน หรือทำให้ประสบกับความหายนะ
บอกกล่าวเล่ากรรม น้ามุก ตอนที่ 22_30.flv
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
เรื่องของกรรม
ครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็ก ได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันเสมอถึงคำว่า “กรรม” เช่นสมัยก่อนเมื่อทราบว่า คนที่รู้จักชอบพอกันเป็นโรคฝีในท้องหรือวัณโรค ผู้ใหญ่มักจะพูด
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต ตอน 09_17
http://sbbtv999.com * http://sanghathannews.net http://www.fm8925.net * http://sanghathan.net http://www.dhamma999.net
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : แก้ดวง แก้กรรม ทำอย่างไร ? (๓๙)

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th