User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์

 

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา
   
พุทธศาสนา สืบทอดกันมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว โดยพระมหาสมณโคดมพุทธเจ้า ซึ่งจุติลงมายังโลกมนุษย์ “ตรัสรู้” ในพุทธกัปนี้ได้ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์ให้เข้าถึง “พระธรรม” เพื่อให้ “ดวงตาเห็นธรรม” หลุดพ้นจากวัฏสงสาร  หรือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่า “นิพพาน” นั่นเอง
   
ในปัจจุบันคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงเลยกว่า ๒,๕๐๐ ปี นั้น ได้รับการปลูกฝังและสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ในฐานะทายาทธรรมไปสู่ผู้ศรัทธาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างมิรู้จบ
   
หนึ่งในพระเถระที่ได้รับการเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนและคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม พระนคร หรือกรุงเทพมหานคร นั้นเปรียบเสมือน “เพชรเม็ดงาม” แห่งพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นแน่แท้
   
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๓๓๑ ที่บ้านท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการตั้งชื่อ   ว่า “โต” ครั้นถึงวัยอันสมควรได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯรับเป็น “นาคหลวง” จัดพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีสมเด็จพระสังฆราช (สุก) เป็นพระอุปัชฌาย์ และในสมัยล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระราชูปถัมภ์
   
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓  ทรงสถาปนาสมณศักดิ์เพื่อยกย่องในเกียรติคุณ แต่ท่านไม่รับ กลับออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และสร้างปูชนียสถานไว้เป็นอนุสรณ์ เช่น สร้างพระพุทธไสยาสน์ที่วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งไม่ว่าท่านจารึกไปแห่งหนตำบลใดมักมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก
   
ครั้นปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระธรรมกิติ ขณะอายุ ๖๕ ปี ถัดมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ได้รับการสถาปนาสมณ ศักดิ์เป็น พระเทพกวี และปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามจารึกตามสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย์ เอกนกปรีชา วิสุทธศีลจรรยาสมบัติ นิพัทธุตคุณ สิริสุนทร พรตจาริก อรัญญิกคนฤศร สมณนิกรมมหาปริมณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลศีลขันธ์ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวง” ซึ่งท่านได้อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา จวบจนสิ้นชีพิตักษัยในวันเสาร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๔๑๕ รวมสิริอายุ ๘๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน
   
คุณความดีของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ยังจารึกในใจของพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบัน นอกเหนือจากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ฝากไว้คือ “พระคาถาชินบัญชร” สุดยอดแห่งพระคาถามหามงคล พุทธคุณครอบจักรวาล จนเป็นอันรู้กันว่าหากใครท่องเป็นประจำจะเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
   
แต่ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนเพียงส่วนน้อยที่ให้ความสำคัญกับการสวดมนต์ แม้จะมีการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำก็ตาม ก็ยังมีการสวดมนต์ แบบผิด ๆ ถูก ๆ  ให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงใยในอนาคต
   
ชมรมพัฒนธรรม โดย นายเคนพัฒน์ พงศ์สินพันธุ์ ประธานชมรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ ต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมอันลึกซึ้ง จึงมีแนวคิดประดิษฐ์รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รุ่นมีเสียงบทสวดพระคาถา “ชินบัญชร” ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “ตั้งจิตอธิษฐาน พระคาถาชินบัญชร” ซึ่งได้อัญเชิญเสียงสวดของ ท่านพระยานรรัตนราชมานิต หรือเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส มาบรรจุไว้ภายใน เพียงเลื่อนปุ่มกดก็สามารถฟังบทสวดได้อย่างซาบซึ้งในธรรมะ
   
นอกจากนี้ชมรมพัฒนธรรมยังจัดสร้างพระประจำวันเกิด ๘ ปาง ที่บรรจุเสียงบทสวดมนต์บูชาพระของแต่ละวันไว้อีกด้วย เชื่อว่าการจัดสร้างสิ่งดี ๆ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง เพิ่มความสะดวกในการฟังและสวดมนต์ตามเพื่อให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนเป็นสะพานหรือตัวเชื่อมไปยังหลักธรรมแขนงอื่น ๆ ต่อไปในภายภาคหน้า
   
พระทุกองค์จะมีผอบบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์หรือมวลสารเก่า ผ่านการทำพิธีมหาพุทธาภิเษกมาแล้วหลายครั้ง เช่น กระเบื้องหลังคาโบสถ์อายุกว่า ๑๐๐ ปี เศษชิ้นส่วนพระพุทธรูปเก่า วัดหนองโนน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี ว่านผงพิเศษจากฐานองค์พระใหญ่พระพุทธชินราช ว่านผงมวลสารของอดีตพระเกจิชื่อดัง พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผงวิเศษ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อดีตพระเกจิชื่อดัง เจ้าของฉายา “เทพเจ้าบางบาล” อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ว่านผงแร่เหล็กน้ำพี้จาก จ.อุตรดิตถ์ แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์จาก จ.ชลบุรี รวมทั้งผงพุทธคุณพระสมเด็จพระพุทธปิลันธน์จากวัดระฆังโฆสิตารามฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น
   
อานิสงส์ของการสวดมนต์ออกเสียงอักขระอย่างถูกต้อง ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดและผู้ฟัง ในสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ทำให้การสวดมนต์แบบบูรณาการแพร่หลายมากในสมัยนั้น จนบางครั้งพระภิกษุบางรูปสวดหยาบโลนจนสร้างความเสียหายก็มีมาก จนถูกจับสึกเป็นทหารและไพร่หลวงกันก็ไม่น้อย
   
ที่สำคัญคือมีการอัญเชิญเสียงสวดพระ คาถาชินบัญชรของ พระยานรรัตนราชมานิต หรือท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส มาบรรจุเอาไว้ด้วยยิ่งเพิ่มความเข้มขลังและสิริมงคลเป็นทวีคูณ เนื่องจากท่านเจ้าคุณนรฯ หรือท่านธมฺมวิตกฺโกภิกขุ เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีพุทธศาสนิกชนมากมายเลื่อมใสศรัทธาไม่แพ้อดีตพระเกจิอาจารย์    รุ่นเก่ารูปอื่น ๆ เลย
   
มีเรื่องเล่าของคนรุ่นเก่าที่เคยถามท่านเจ้าคุณนรฯว่า การปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของท่านใช้คาถาอะไร มีคุณวิเศษมากเพียงใด ท่านตอบว่า “เราใช้พระคาถาชินบัญชรของท่านสมเด็จโตวัดระฆัง เพราะดีที่สุด และใช้คาถาชินบัญชรนี้ในการปลุกเสกพระทุกครั้ง พุทธคุณวิเศษครอบจักรวาลเลยทีเดียว” นั่นคือคำตอบที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณวิเศษของ “พระคาถาชินบัญชร” เข้มขลังแค่ไหนคงไม่ต้องบรรยายให้มากความกว่านี้
   
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจะบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาและบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในภายภาคหน้าที่วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๒ (กองทุนวิปัสสนา) ถวายวัดหนองโนน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี บูรณ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เข้ากองทุนเพื่อสังคมวัดบ้านไร่เจริญผล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
   
พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจมีจิตกุศลต้องการร่วมโครงการหรือบริจาคดูรายละเอียดต่าง ๆ    ได้ที่ www.pattanathum.com หรือโทรศัพท์ ๐๘-๙๙๘๒-๘๐๔๒, ๐๘-๘๖๑๘-๖๘๖๘ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.   


อาราธนานัง รายงาน

เขียนเมื่อ : 15 พ.ค. 2553,07:45   เข้าชม : 2349 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจ
วัตถุมงคลวัดศรีบูรพาราม เพชรกลับ'ญสส'-หลวงปู่บัว
วัดศรีบูรพาราม หรือ วัดเกาะตะเคียน หมู่ 1 ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าเลื่อมใสในดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย หากเอ่ยชื่อวัดในภาคอื่นๆ น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินชื่อหรือรู้จัก
ขอเชิญร่วมบุญผลิตซีดีนิทานธรรมชุดที่ 5 จำนวน 1000 ชุด
ด้วยอาตมภาพ พระสมรัก ญาณธีโร ได้ดำเนินการจัดทำซีดีต้นฉบับนิทานธรรมชุดที่ 5 เสร็จแล้ว คือเรื่องที่ 201-250 เป็นระบบ Mp3 แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะนำมาผลิตเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน เพื่อมอบให้ทุกๆท่านและทุกหน่วยงานที่ต้องการซีดีนิทานธรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เหรียญดีศรีเมืองตราด
เหรียญคณาจารย์ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นเหรียญเก่าแก่ที่เป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์
เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ “วัดอบอุ่น”
เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ลูกหลานยาย ผู้ร่วมทำบุญ “กฐิน 101 ปี คุณยายอาจารย์ฯ” กองบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว
ร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทวดยืนองค์ใหญ่
คมชัดลึก : โครงการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ปางยืนธุดงค์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก หล่อด้วยโลหะผสม ขนาดความสูงรวมฐาน ๒๙ เมตร ซึ่งจะประดิษฐาน ณ วัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ กันภัย (อ.หนู กันภัย) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอักขระ-เลขยันต์
ร่วมทำบุญกับบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกรอกข้อความดีๆ บนเว็บไซด์ของไลอ้อน ทุกๆ ข้อความที่คุณเขียน แทนการบริจาคเงินทำบุญทันที 9 บาท
กฐินสามัคคี'วัดแสงแก้วฯ' สร้าง'ครูบาศรีวิชัย'องค์ใหญ่
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่ สรวย จ.เชียงราย นำโดย "ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต" เจ้าอาวาส
ซื้อที่ดินตารางเมตรละ ๕๐ บาท เพื่อทำถนนเข้าวัดและโรงเรียน
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อหาทุนซื้อที่ดินและสร้างถนน เนื่องจาก วัดชัยภูมิการาม ( วัดท่าง่าม ) หมู่ 2 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
หล่อหลวงปู่ทวดในงานไหว้ครู 'อ.หนู'
คมชัดลึก : พิธีไหว้ครูประจำปีของสำนักสักยันต์ อ.หนู กันภัย จัดขึ้นทุกๆ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความเชื่อมั่นในการสักยันต์ว่าสามารถจะเกื้อหนุนดวงชะตา
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญมหากุศล
พิธียกฉัตรโลหะมงคล 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานสู่ยอดมณฑปอุโบสถจตุรมุข พิธียกช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุข และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถมที่
เนื่องด้วย ‘หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม’ วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ท่านได้มีดำริสร้าง “พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์” เนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน ขนาดขององค์เจดีย์ กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 37 เมตร รวมทั้
ร่วมกุศลจิตทอดผ้าป่า-สงฆ์อาพาธ
.ส.สุขใจ อมาตยกุล ผู้ประสานงานมูลนิธิโรงพยาบาลปิยะเวท แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบการทำนุบำรุงหรือส่งเสริมพระพุทธศาสนา สามารถกระทำได้หลายวิธี
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th