User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์

 

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา
   
พุทธศาสนา สืบทอดกันมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว โดยพระมหาสมณโคดมพุทธเจ้า ซึ่งจุติลงมายังโลกมนุษย์ “ตรัสรู้” ในพุทธกัปนี้ได้ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์ให้เข้าถึง “พระธรรม” เพื่อให้ “ดวงตาเห็นธรรม” หลุดพ้นจากวัฏสงสาร  หรือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่า “นิพพาน” นั่นเอง
   
ในปัจจุบันคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงเลยกว่า ๒,๕๐๐ ปี นั้น ได้รับการปลูกฝังและสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ในฐานะทายาทธรรมไปสู่ผู้ศรัทธาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างมิรู้จบ
   
หนึ่งในพระเถระที่ได้รับการเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนและคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม พระนคร หรือกรุงเทพมหานคร นั้นเปรียบเสมือน “เพชรเม็ดงาม” แห่งพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นแน่แท้
   
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๓๓๑ ที่บ้านท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการตั้งชื่อ   ว่า “โต” ครั้นถึงวัยอันสมควรได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯรับเป็น “นาคหลวง” จัดพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีสมเด็จพระสังฆราช (สุก) เป็นพระอุปัชฌาย์ และในสมัยล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระราชูปถัมภ์
   
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓  ทรงสถาปนาสมณศักดิ์เพื่อยกย่องในเกียรติคุณ แต่ท่านไม่รับ กลับออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และสร้างปูชนียสถานไว้เป็นอนุสรณ์ เช่น สร้างพระพุทธไสยาสน์ที่วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งไม่ว่าท่านจารึกไปแห่งหนตำบลใดมักมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก
   
ครั้นปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระธรรมกิติ ขณะอายุ ๖๕ ปี ถัดมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ได้รับการสถาปนาสมณ ศักดิ์เป็น พระเทพกวี และปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามจารึกตามสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย์ เอกนกปรีชา วิสุทธศีลจรรยาสมบัติ นิพัทธุตคุณ สิริสุนทร พรตจาริก อรัญญิกคนฤศร สมณนิกรมมหาปริมณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลศีลขันธ์ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวง” ซึ่งท่านได้อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา จวบจนสิ้นชีพิตักษัยในวันเสาร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๔๑๕ รวมสิริอายุ ๘๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน
   
คุณความดีของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ยังจารึกในใจของพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบัน นอกเหนือจากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ฝากไว้คือ “พระคาถาชินบัญชร” สุดยอดแห่งพระคาถามหามงคล พุทธคุณครอบจักรวาล จนเป็นอันรู้กันว่าหากใครท่องเป็นประจำจะเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
   
แต่ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนเพียงส่วนน้อยที่ให้ความสำคัญกับการสวดมนต์ แม้จะมีการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำก็ตาม ก็ยังมีการสวดมนต์ แบบผิด ๆ ถูก ๆ  ให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงใยในอนาคต
   
ชมรมพัฒนธรรม โดย นายเคนพัฒน์ พงศ์สินพันธุ์ ประธานชมรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ ต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมอันลึกซึ้ง จึงมีแนวคิดประดิษฐ์รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รุ่นมีเสียงบทสวดพระคาถา “ชินบัญชร” ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “ตั้งจิตอธิษฐาน พระคาถาชินบัญชร” ซึ่งได้อัญเชิญเสียงสวดของ ท่านพระยานรรัตนราชมานิต หรือเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส มาบรรจุไว้ภายใน เพียงเลื่อนปุ่มกดก็สามารถฟังบทสวดได้อย่างซาบซึ้งในธรรมะ
   
นอกจากนี้ชมรมพัฒนธรรมยังจัดสร้างพระประจำวันเกิด ๘ ปาง ที่บรรจุเสียงบทสวดมนต์บูชาพระของแต่ละวันไว้อีกด้วย เชื่อว่าการจัดสร้างสิ่งดี ๆ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง เพิ่มความสะดวกในการฟังและสวดมนต์ตามเพื่อให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนเป็นสะพานหรือตัวเชื่อมไปยังหลักธรรมแขนงอื่น ๆ ต่อไปในภายภาคหน้า
   
พระทุกองค์จะมีผอบบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์หรือมวลสารเก่า ผ่านการทำพิธีมหาพุทธาภิเษกมาแล้วหลายครั้ง เช่น กระเบื้องหลังคาโบสถ์อายุกว่า ๑๐๐ ปี เศษชิ้นส่วนพระพุทธรูปเก่า วัดหนองโนน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี ว่านผงพิเศษจากฐานองค์พระใหญ่พระพุทธชินราช ว่านผงมวลสารของอดีตพระเกจิชื่อดัง พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผงวิเศษ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อดีตพระเกจิชื่อดัง เจ้าของฉายา “เทพเจ้าบางบาล” อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ว่านผงแร่เหล็กน้ำพี้จาก จ.อุตรดิตถ์ แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์จาก จ.ชลบุรี รวมทั้งผงพุทธคุณพระสมเด็จพระพุทธปิลันธน์จากวัดระฆังโฆสิตารามฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น
   
อานิสงส์ของการสวดมนต์ออกเสียงอักขระอย่างถูกต้อง ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดและผู้ฟัง ในสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ทำให้การสวดมนต์แบบบูรณาการแพร่หลายมากในสมัยนั้น จนบางครั้งพระภิกษุบางรูปสวดหยาบโลนจนสร้างความเสียหายก็มีมาก จนถูกจับสึกเป็นทหารและไพร่หลวงกันก็ไม่น้อย
   
ที่สำคัญคือมีการอัญเชิญเสียงสวดพระ คาถาชินบัญชรของ พระยานรรัตนราชมานิต หรือท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส มาบรรจุเอาไว้ด้วยยิ่งเพิ่มความเข้มขลังและสิริมงคลเป็นทวีคูณ เนื่องจากท่านเจ้าคุณนรฯ หรือท่านธมฺมวิตกฺโกภิกขุ เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีพุทธศาสนิกชนมากมายเลื่อมใสศรัทธาไม่แพ้อดีตพระเกจิอาจารย์    รุ่นเก่ารูปอื่น ๆ เลย
   
มีเรื่องเล่าของคนรุ่นเก่าที่เคยถามท่านเจ้าคุณนรฯว่า การปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของท่านใช้คาถาอะไร มีคุณวิเศษมากเพียงใด ท่านตอบว่า “เราใช้พระคาถาชินบัญชรของท่านสมเด็จโตวัดระฆัง เพราะดีที่สุด และใช้คาถาชินบัญชรนี้ในการปลุกเสกพระทุกครั้ง พุทธคุณวิเศษครอบจักรวาลเลยทีเดียว” นั่นคือคำตอบที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณวิเศษของ “พระคาถาชินบัญชร” เข้มขลังแค่ไหนคงไม่ต้องบรรยายให้มากความกว่านี้
   
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจะบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาและบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในภายภาคหน้าที่วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๒ (กองทุนวิปัสสนา) ถวายวัดหนองโนน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี บูรณ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เข้ากองทุนเพื่อสังคมวัดบ้านไร่เจริญผล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
   
พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจมีจิตกุศลต้องการร่วมโครงการหรือบริจาคดูรายละเอียดต่าง ๆ    ได้ที่ www.pattanathum.com หรือโทรศัพท์ ๐๘-๙๙๘๒-๘๐๔๒, ๐๘-๘๖๑๘-๖๘๖๘ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.   


อาราธนานัง รายงาน

เขียนเมื่อ : 15 พ.ค. 2553,07:45   เข้าชม : 2312 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอด จุลกฐินสามัคคี วัดใหม่คูมอญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ในปีนี้ทางบริษัท ซีว่าลอจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้มาจองเป็นประธานทอดกฐิน ทอดแบบจุลกฐินเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายมาปั่นทอตัดเย็บย้อมถวายให้สำเร็จในวันเดียว และเปิดโอกาสให้เป็นกฐินสามัคคี จึงขอเร
หลวงพ่อคูณอธิษฐานจิตปลุกเสกพระกริ่ง
“หลวงพ่อคูณ”อธิษฐานจิตปลุกเสกพระกริ่ง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย-ฟ้าฝนเป็นใจ
เชิญร่วมบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมะลิ
เนื่องจากทางวัดมะลิ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37,35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำโคงการอุปสมบทพระภิกษุ และบวชศิลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกิยรติถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้สร้างทานบารมีดังนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้าง และ บูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ
ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้สร้างทานบารมีดังนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้าง และ บูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ ดังนี้ โบสถ์/วิหาร พระประธาน ประตูโขง ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอกลอง พระประธาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ณ วัดป่าภูกระแต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมสร้าง ห้องน้ำ กุฏิสงฆ์ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าปฏิบัติวิปัสนา ซึ่งทางวัดยังขาดสถานที่ในการปฏิบัติอาทิเช่น ห้องน้ำ ลานปฏิบัติธรรม ซึ่งขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าใน
ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ น.เป็นต้นไป
วัตถุมงคลวัดศรีบูรพาราม เพชรกลับ'ญสส'-หลวงปู่บัว
วัดศรีบูรพาราม หรือ วัดเกาะตะเคียน หมู่ 1 ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าเลื่อมใสในดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย หากเอ่ยชื่อวัดในภาคอื่นๆ น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินชื่อหรือรู้จัก
เศียรบรมครู\'ปู่ฤาษี\'
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศิลปินแห่งชาติ \'ไพรัช สังวริบุตร\' หรือที่คนในวงการบันเทิงเรียกท่านว่า \'ลุงหรั่ง\' ของบรรดาลูกศิษย์ดาราในวงการบันเทิงทุกคน
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถมที่
เนื่องด้วย ‘หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม’ วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ท่านได้มีดำริสร้าง “พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์” เนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน ขนาดขององค์เจดีย์ กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 37 เมตร รวมทั้
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ แม่ของแผ่นดิน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดกลางบางใหญ่ ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี”
ขอเชิญร่วมบุญผลิตซีดีเตือนสติในงานศพ เพื่อสร้างความกตัญญู
วันนี้อาตมาภาพได้ทำต้นฉบับเรื่อง เตือนสติในงานศพ เพื่อสร้างความกตัญญู เหมาะที่จะนำไปเป็นของชำร่วยในการแจกงานศพ หรือนำไปให้ผู้ที่มีเครื่องเสียงใช้เปิดในงานศพได้เป็นอย่างดี
พระบูชาหลวงพ่อโสธรปี 2497
วัตถุ มงคลของหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิง เทรา ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดแบบใด ก็ล้วนทรงไว้ซึ่งพุทธคุณปรากฏแก่ผู้สักการบูชาและตั้งมั่นในความดีมีศีลธรรม สำหรับ พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ฟังเสียงสวดคาถาชินบัญชรสืบสานพุทธศาสนา

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th