User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะ

 

ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553

ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553
แล้ววันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในพุทธศักราช 2553 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พ.ค.
      
       และปีนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มีการจัดฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย โดยมีประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้ที่ประชุมเลือกประเด็น “การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะชาวพุทธ” มาร่วมหารือกัน ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก มีให้อ่านใน ‘ธรรมลีลา’ ฉบับนี้
      
       พุทธานุภาพและพุทธธรรมแห่งพระพุทธองค์ ได้ก่อให้เกิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชน ดังเช่น “อังคาร กัลยาณพงศ์” จิตรกรและกวีชื่อดัง ซึ่งบอกกับ ‘ธรรมลีลา’ ว่า “มีพระพุทธเจ้าอยู่เต็มชีวิตและจิตวิญญาณ”
      
       การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง จนทำให้พุทธธรรมแผ่ขยายขจรขจายไปทั่วแว่นแคว้น ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนในซีกโลกตะวันตกได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมทำสมาธิเจริญภาวนา จนกระทั่งเห็นผลดีที่เกิดแก่ชีวิตจิตใจ ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาบางแห่งในอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งได้มีการค้นคว้าวิจัยทดสอบ จนพิสูจน์ทราบแล้วว่า การปฏิบัติสมาธิดีเพียงไร ก็ได้นำเรื่องนี้ไปบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน
      
       ผู้อำนวยการศูนย์สมาธิแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ที่มาช่วยทำคอร์สการปฏิบัติสมาธิเต็มรูปแบบให้กับโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่ง บอกว่า “นี่มิใช่การเปลี่ยน คนให้หันไปนับถือศาสนาพุทธ แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า การนั่งสมาธิมีประโยชน์ แล้วทำไมเราต้องปฏิเสธด้วยล่ะ”
      
       รายละเอียดของเรื่องนี้ ก็มีให้อ่านในเล่มนี้เช่นกัน
      
       สุดท้าย อยากบอกกับทุกท่านว่า หากเกิดความรู้สึกเครียดกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง ในสังคม จนอาจนำให้เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ ที่ทำ ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ก็ควรหาเวลาปฏิบัติธรรมทำสมาธิเจริญสติดูบ้าง จะได้รู้สึกผ่อนคลาย เบาสบายทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกัน
      
       (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553)
เขียนเมื่อ : 15 พ.ค. 2553,07:48   เข้าชม : 1557 ครั้ง

สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะอื่นๆที่น่าสนใจ
อยู่ทุกที่ก็มีสุข
ทุกๆ ปีอาตมาจะชวนเด็กๆ และเยาวชน ไปเดินธรรมยาตราบริเวณภูเขาใกล้ๆ กับวัดที่อาตมาพักอยู่ คือที่จังหวัดชัยภูมิ ทำมาสิบปีแล้ว ใช้เวลาเดินแปดวัน ประมาณเก้าสิบกิโลเมตร เดินตากแดด ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นัก อาตมาจะบอกพวก
พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ)
ศรีษะตั้งตรงตามองไปที่ปลายจมูกให้อย่างยิ่งจนไม่เห็นสิ่งอื่น จะเห็นหรือไม่เห็นอะไรหรือไม่ก็ตามขอให้จ้องมองเท่านั้น พอชินเข้าจะได้ผลดีกว่าหลับตา และไม่ชวนง่วงนอนได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะคนขี้ง่วงให้ทำอย่างลืมตานี้
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
เราก็ทราบกันแล้วว่าชีวิตของเราแต่ละคนๆ ประกอบไปด้วยใจ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวชักหุ่น คือกาย ที่กายไปไหนมาไหนได้ ก็เพราะมีใจเป็นตัวกำกับเป็นตัวทำให้เราคิดนึก ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ
ปล่อยวางตัวตน
มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอมีลูกสาวอายุประมาณ ๑๒ ขวบ วันหนึ่งลูกขอเงินแม่ไปซื้อไมโครโฟนของเล่น พอกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงเพลงต่างๆ ดังขึ้น เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังร้องเพลง แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ ลูกตอบว่า ๔๐๐ บาท
ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี
คนไทยในอดีตได้ชื่อว่ามีมาตรฐานทางศีลธรรมค่อนข้างสูง เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติมาก ดังสังฆราชปาลเลกัวซ์ได้พูดถึงชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “ชาวประชาชาตินี้มีที่น่าสังเกตตรง
ธรรมนูญชีวิต
ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้
ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย
เข้าพรรษา คือถึงฤดูกาลแห่งการศึกษา -- ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553
แล้ววันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในพุทธศักราช 2553 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พ.ค.
สุขแท้ด้วยปัญญา
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดา
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 เมษายน 2553
ฤดูร้อนได้เข้ามาทำหน้าที่ในบ้านเราอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายนแล้ว ส่งผลให้อุณหภูมิ ความร้อนที่มีมาก่อนหน้านี้ เพิ่มระดับสูงยิ่งขึ้น
ธรรมนูญชีวิต
ธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่า เป็นคู่มือดำเนินชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th