User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ประวัติพระเกจิอาจารย์ » เกจิอาจารย์

 

พระธรรมสิริชัย

พระธรรมสิริชัย

"พระธรรมสิริชัย" (บุญเลิศ โฆสโก) เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบาง กอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพ มหานคร

อัตโนประวัติ
มีนามเดิมว่า บุญเลิศ ปรักมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2462 ที่ ต.บ้านกระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายบุญเรือนและนางเขียน ปรักมสิทธิ์

ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือจนพออ่านออกเขียนได้ ก่อนเข้าศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต่อมา เมื่อครั้นอายุย่าง 21 ปี จึงได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 5 มิถุนายน 2484 ณ วัดบางนา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมี พระครูบวรธรรมกิจ(เทียน) วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า โฆสโก

ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาพระกัมมัฏฐานกับพระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) ต่อมาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี แล้วย้ายมาศึกษาต่อที่วัดอรุณราชวราราม

พ.ศ.2487 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

พระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญ เป็นผู้ที่กำเนิดเกิดมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่าง แท้จริง โดยใช้ชีวิตใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณ ภาพรวมเป็นเวลายาว นาน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและได้เผยแผ่ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสาม เณรและฆราวาสที่เป็นศิษยานุศิษย์

อีกทั้ง พระธรรมสิริชัย เป็นพระนักเทศน์ที่มีลีลาการบรรยายธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสของญาติโยม และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 ท่านยังได้ทุ่มเทให้แก่การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเป็นประธาน มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2502 เป็นเจ้าคณะ 7 วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2504 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2507 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

พ.ศ.2512 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ

พ.ศ.2520 เป็นคณะกรรมการสังฆวินัยธรของพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

พ.ศ.2525 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พ.ศ.2533 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2497 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรมของพระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิตญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ.2502 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูประกาศสมณคุณ

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสังวรกิจโกศล

พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรวิสุทธิ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิริชัย

ทั้งนี้ พระธรรมสิริชัย เป็นพระเถระ ผู้รับธุระงานพระศาสนาด้วยวิริยอุตสาหะก่อประโยชน์และความเจริญแก่งานคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ท่านมีความโดดเด่นในการเป็นนักเทศน์ นักปกครองและการตัดสินวินัย

พ.ศ.2550 เป็นประธานจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ตลอดชีวิตของท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การศึกษาและพัฒนาชุมชนเขตรอบวัด ทำให้พื้นที่ชุมชนเจริญก้าวหน้าตามลำดับ สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แต่ด้วยอายุขัยที่ล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพ บ่อยครั้งทำให้ท่านอ่อนแรง สุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิม กระทั่งเกิดล้มป่วยอาพาธเป็นประจำ ต้องเข้าออก โรงพยาบาลหลายครั้ง

จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย มีอาการไม่ดี หายใจเหนื่อยหอบ คณะศิษยานุ ศิษย์และคณะสงฆ์จึงนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง แต่อาการไม่ดีขึ้น

คณะแพทย์จึงได้รีบนำเข้ารักษาที่ห้องไอซียูเป็นการด่วน แต่ด้วยท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย มีอายุชราภาพ ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ แม้คณะแพทย์จะได้พยายามรักษาเยียวยาจนสุดความสามารถ แต่ไม่สามารถยื้ออาการไว้ได้

ท้ายที่สุด ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัยได้ละสังขารจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความเศร้าของญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์

ต่อมา คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอรุณฯ ได้เคลื่อนศพพระธรรมสิริชัยกลับมาที่วัดอรุณราชวรา ราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น. และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอรุณฯ และได้เปิดให้พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชน ร่วมสรงน้ำศพ

พิธีดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 7 วัน พร้อมด้วยเครื่องประ ดับสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะ ชั้นธรรม

ทั้งนี้ คณะสงฆ์และกรรมการ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมศพ เป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 และกำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 วัน 100 วันตามลำดับ ก่อนจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไป
 
ที่มา  http://www.amulet.in.th
เขียนเมื่อ : 15 พ.ค. 2553,23:28   เข้าชม : 1424 ครั้ง

ประวัติพระเกจิอาจารย์ » เกจิอาจารย์อื่นๆที่น่าสนใจ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส
หลวงปู่จัน ขันติโก ผู้วิเศษกำปงธม กัมพูชา
วัยเด็กร่ำเรียนวิชาอาคมกับโยมพ่อ และหลวงปู่ เตียร์ ปู่แท้ๆของท่าน ตั้งแต่อายุ 13ปี (หลวงปู่เตียร์เป็นพระที่มีอาคมสูงขนาดนกบินอยู่ท่านเพ่งจิตนกบินมาหาให้จับแบบเชื่อง ช้างตกมันใช้ฝ่ามือลูบช้างยอมสยบนั่งหมอบ)
พระครูสุนทรดิตถคณี (นาค โชติพโล)
พระครูสุนทรดิตถคณี (นาค โชติพโล) วัดดินดอน จ.นครศรีธรรมราช
หลวงปู่ภู จนฺทเกสโร
หลวงปู่ภู จนฺทเกสโร วัดอินทรวิหาร
พระมงคลราชมุนี ท่านเจ้าคุณศรี (สนธ์ ยติธโร)
พระมงคลราชมุนี ท่านเจ้าคุณศรี (สนธ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์
หลวงพ่อเชย วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ (ท่าควาย) จ.สิงห์บุรี
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออก เขตตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ
พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน
ประวัติ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม "พระราชวุฒาจารย์" หรือ"พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล" "... ไฟมันทำตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย ความพลัดพรากจากกันนั้น สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่แล้ว
พระอุปัชฌาย์กรัก (หลวงพ่อกรัก สุวณฺณสโร) วัดอัมพวัน จ.ลพบุรี
หลวงพ่อกรัก พระเกจิอาจารย์ เชื้อสายรามัญ พระอุปัชฌาย์กรัก ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวลพบุรี โดยเฉพาะชาวลพบุรีที่มีเชื้อสายรามัญนั้น จะหวงแหนเหรียญของท่านกันมากครับ พระเกจิอาจารย์ที่ว่าก็คือ พระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หลวงพ่อหนูอินทร์สร้างพระมหามณฑป
คมชัดลึก : “พระราชศีลโสภิต” หรือ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านจนติดปากว่า พระอาจารย์หนูอินทร์ เป็นพระเถระผู้มีความรู้ด้านวิทยาคม เคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร วัดพระเจ้าอุ้ย อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระอาจารย์อำนาจ เดิมเกิดที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นบุตรของนางหรั่ง ศรีจันทร์แดง กับนายเทียน เยี่ยมเชื้อ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน พระอาจารย์อำนาจเป็นพี่คนที่ 2 เริ่มบวชเณร ตั้งแต่ พ.ศ.2530 และได้ศึกษาพระธรรมต่างๆ
พระอาจารย์เล็ก ปุญฺญโก : พระผู้ถือสันโดษแห่งสายเขาอ้อ
พระอาจารย์เล็ก ปุญฺญโก เดิมชื่อ ทองแก้ว มธุรส เป็นบุตรของ นางด้วน นายร่ม มธุรส เกิดที่ บ้านควนถบ ลำปำ จ.พัทลุง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ เมื่อ อายุ ได้ ๗ ขวบ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : พระธรรมสิริชัย

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th