User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้

 

~พระคุณของมารดา~

~พระคุณของมารดา~
 
~พระคุณของมารดา~

พระคุณที่ ๑ ...พระคุณที่ทะนุถนอมบุตรในครรภ์...
การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องอาศัยบุญกุศลอันมากมาย จึงจะได้มาปฏิสนธิ
ในครรภ์มารดา บังเกิดอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆ มารดาต้องแบกรับน้ำหนัก
ของบุตรดุจดังแบกขุนเขา ทารกเคลื่อนไหว เตะถีบ ทำให้มารดารู้สึกดั่ง
ต้องลมพายุ ห่วงกังวลแต่ทารกในครรภ์จนไม่สนใจแต่งตัวหรือส่องกระจก
หวีผม

พระคุณที่ ๒ ...พระคุณที่ต้องทนทุกข์ขณะให้กำเนิด...
มารดาดูแลครรภ์ถึง ๙- ๑๐ เดือน ต้องทนทุกขเวทนาขณะให้กำเนิด
ทุกเช้ามารดาเหมือนคนป่วยหนัก ทุกวันเหมือนคนสะลึมสะลือ หวาดกลัว
ร้องไห้ (ด้วยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง)

พระคุณที่ ๓ ...พระคุณที่ลืมความเจ็บปวด หลังให้กำเนิดบุตรแล้ว...
วันที่มารดาผู้เมตตาให้กำเนิดบุตร อวัยวะภายในรวมทั้งกายและใจดุจจะ
แยกออกจากกัน โลหิตหลั่งไหลดุจดังแพะที่ถูกเชือด เมื่อให้กำเนิดแล้วได้
ยินว่าบุตรนั้นแข็งแรงดี มารดาย่อมบังเกิดความดีใจจนลืมความเจ็บปวด
จนหมดสิ้น ดีใจได้สักครู่ความเจ็บปวดก็ประดังมาอีก

พระคุณที่ ๔ ...พระคุณที่ยอมลำบากเลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข...
พระคุณบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่นัก รักและเอาใจใส่บุตรตลอดเวลา แม้
ตัวเองจะลำบากลำบนรับความทุกข์ยากเพียงใด ขอเพียงให้บุตรมีความสุข
อิ่มหนำสำราญ มารดาผู้เมตตาไม่เคยปริปากบ่น

พระคุณที่ ๕ ...พระคุณที่ยอมอยู่กับความเปียกชื้นและหนาวเย็นเพื่อให้บุตร
ได้หลับอย่างสบาย...
มารดายอมให้ร่างกายเปียกชื้นและนำบุตรไปไว้ในที่แห้ง เต้านมทั้งสองให้
บุตรได้ดื่ม คอยโอบอุ้มบุตรไว้ป้องกันลมหนาว มารดาต้องคอยกล่อมบุตร
จนกว่าบุตรจะหลับจึงจะวางใจ มารดาจะอธิษฐานเพื่อให้บุตรปลอดภัยโดย
ไม่เคยขอเพื่อตนเองเลย

พระคุณที่ ๖. ...พระคุณที่เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนม...
พระคุณมารดาผู้เมตตาดุจผืนพสุธาอันยิ่งใหญ่ พระคุณของบิดากว้างใหญ่
ดุจนภากาศ พระคุณของบิดามารดานั้นเทียบเท่ากัน บิดามารดาไม่เคยรัง-
เกียจหรือโกรธเกลียดแม้ว่าบุตรจะพิการแขนขา เพราะบุตรคือเลือดเนื้อเชื้อ
ไขของตน บิดามารดามีแต่ความรักและสงสารในตัวบุตร

พระคุณที่ ๗. ...พระคุณที่ต้องซักล้างเสื้อผ้าที่สกปรกเปื้อนด้วยปัสสาวะ
อุจจาระของบุตร...
มารดาเดิมมีร่างกายที่สวยงามสะอาดสะอ้าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิ้ว
งามดุจใบหลิว ใบหน้าแดงระเรื่อดุจกลีบบัว เพื่อบุตรจึงต้องตรากตรำทำงาน
หนัก คอยล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกของบุตร ด้วยความสงสารในบุตร
และธิดา ใบหน้าของมารดาผู้เมตตาที่เคยงดงามกลับกลายเป็นหยาบกร้าน
มีริ้วรอย

พระคุณที่ ๘. ...พระคุณที่เฝ้าเป็นห่วงเมื่อบุตรเดินทางไกล...
ความทุกข์อันเกิดจากความตายนั้นเป็นสิ่งที่รับได้ยาก ความทุกข์อันเกิดจาก
การพลัดพรากก็เช่นเดียวกัน เมื่อบุตรจากไปต่างถิ่น มารดาย่อมคิดถึงบุตรที่
จากไปแทบใจจะขาด มารดาเฝ้าคอยบุตรทุกคืนวันจนน้ำตาไหลนับพันสาย
ดุจดังวานรที่ร้องเรียกหาลูกที่หายไป เสียใจปิ่มว่าจะขาดใจตาย

พระคุณที่ ๙ ...พระคุณที่คอยดูแลเอาใจใส่บุตร...
พระคุณของบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่ยากยิ่งจะทดแทน เมื่อบุตรมีความทุกข์
มารดาย่อมขอที่จะรับความทุกข์นั้นแทน เมื่อบุตรได้รับความลำบาก มารดา
ย่อมไม่เป็นสุข เมื่อบุตรจะเดินทางไกล มารดาย่อมเป็นห่วงบุตรจะนอนท่าม
กลางความหนาวเหน็บ เมื่อบุตรทุกข์ยาก มารดาย่อมทุกข์ระทมตาม

พระคุณที่ ๑๐ ...พระคุณห่วงหาอาทรบุตรไม่เสื่อมคลาย...
พระคุณของบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่ ความห่วงใยนั้นไม่เคยมีว่างเว้น ไม่ว่า
บุตรจะลุก นั่ง ใกล้ ไหล ใจของบิดามารดาย่อมไปอยู่กับบุตรด้วย มารดา
แม้อายุ ๑๐๐ ปี ยังเป็นห่วงและรักบุตรอายุ ๘๐ ปี พึงสำเหนียกว่าความรัก
และพระคุณบิดามารดาที่มีต่อบุตรนั้น จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อความตายมาพราก
จาก...ฯ

~พระพุทธภาษิต...มาตาปิตุคุณภารกตเวทีสูตร~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
เขียนเมื่อ : 14 ส.ค. 2553,19:25   เข้าชม : 495 ครั้ง

ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้อื่นๆที่น่าสนใจ
รักผู้อื่น คือ หัวใจของทุกศาสนา
คนยุคสมัยนี้ มีทีวีที่เป็นสื่อกระจายให้ทำบาปมากยิ่งขึ้น ยิ่งดูทีวีมาก ก็ยิ่งฉลาดน้อยลง จิตใจเศร้าหมองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะละครหลังข่าว ข่าวการเมือง เป็นแบบอย่างคนทุศีล
ทำหน้าที่เต็มกำลังสติ-ปัญญา
เหตุการเกิดของสมาธิและตัวปัญญา
สติ มีความระลึกได้เป็นลักษณะ มีความไม่ลืมเป็นรส มีความอารักขาเป็นอาการปรากฏ สภาวะที่เกิดขึ้น คือ รู้ตัวก่อนที่จะทำกิจ
กิเลสมีจริง (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
สุดยอด “เกร็ดธรรม” สั้นๆ จาก...พระไพศาล วิสาโล
เมื่อประสบเหตุร้าย เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ ถ้าวางใจให้เป็น ทีนี้จะวางใจอย่างไร ?? อย่างแรกที่ควรทำก็คือ “การยอมรับความจริง” เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้ว ป่วยการที่เราจะไปตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นฉัน
ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน
ภิกษุ ท.! เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ ฉลาดในเรื่อง โลกอื่น, เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดต่อ วิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ ของมาร,เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ฉลาดต่อ วิวัฏฏะ
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน เจาะกลางใจธรรม 21 10 57 full
ความทุกข์และความสุข
เกิดเป็นพระราชาอยากได้ก็ได้อย่างใจ อยากมีแต่สุขไม่ทุกข์ใจแต่หาไม่เจอซักที ให้โหรช่วยทำนายโหรบอกให้ทำอย่างนี้ ก็ใส่เสื้อของผู้วิเศษที่เค้าไม่มีความทุกข์ใดๆ ทหารของพระราชาออกตามหาแทบพลิกแผ่นดิน ไม่พบไม่เจอไม่ได้ยินคนที่ไม่ มีทุกข์ใจ เสาะหานับแรมป
ความสงบ ทำให้เกิดปัญญา
หลังจากทำสมาธิ ๔ ชม. มีจิตคิดพิจรณาถึงสภาวะที่พบเจออยู่ บางเรื่อง ทำให้รู้สึกหงุดหงิด นั่งมองด้วยความสงบ ไม่เอาเราที่มีอยู่เข้าไปเกี่ยวข้อง มองเห็นเหตุที่ยังมีอยู่ เหมือนกองไฟ ที่ดูเหมือนดับ แต่ยังมีครุกรุ่นข้างใน เพียงชั่วขณะนั้น ที่มองไม่เห็น
เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ
“...นรกรออยู่...”
รัก หรือ หลง
รัก เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้รับรู้ อาจจะเป็นกำลังใจให้ในยามท้อแท้ แต่ หลง เป็นอาการเพียงชั่วขณะเมื่อพบเห็น หรือถูกชักจูง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งในบางครั้ง เราอาจจะไม่รู้ และมีโอกาศสูงที่จะถูกทำให้เสียตัว
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ~พระคุณของมารดา~

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th