User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ประวัติพระเกจิอาจารย์ » พระนักเทศน์ นักวิชาการ

 

ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

ประวัติพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

วันเดือนปีเกิด
๒๙    มกราคม  ๒๕๑๖
 

บรรพชา
                  ๘ เมษายน ๒๕๓๐  ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 

อุปสมบท
                  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 

การศึกษา
                  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓)
                  พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)
                  ป.ธ.๙ สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (๒๕๔๓)
 

การทำงาน
                  อาจารย์พิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
                  อาจารย์พิเศษ  สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  

                 อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย  ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ และเอกชนมากมาย   เช่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นต้น      
                  เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์  โครงการทูตสันติภาพ  (Ambassador  for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  สหพันธ์สันติภาพสากล
                  เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการ
                  เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ  กึ่งวิชาการ  และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น  เนชั่นสุดสัปดาห์  มติชนสุดสัปดาห์  ประชาชาติธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  กรุงเทพธุรกิจ   แพรว    WE,   HEALTH & CUISINE   ชีวจิต    ชีวิตต้องสู้   หญิงไทย   แก้จน  และบางกอก  ฯลฯ
                  เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและองค์กรของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
                  เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย  (Vimuttayalaya Institute)  :  อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา   วิจัย   ภาวนา    และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก    โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism  for   World   Peace)
                  เป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ  เช่น  ธรรมะติดปีก (TPBS), มหัศจรรย์แห่งปัญญา (ช่อง ๑๑), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ.๕) ร้านชำยามเช้า (TITV), กล้าคิดกล้าทำ (ททบ.๕), พุทธประทีป (ททบ.๕) สยามทูเดย์ (ททบ.๕) รอยธรรม,ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV) และ ที่นี่หมอชิต (ช่อง ๗) ตาสว่าง (ช่อง ๙) และอื่นๆ
 

ผลงานนิพนธ์
                  ภาษาไทย
                  ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า ๕๐ เล่ม  เช่น  ธรรมะติดปีก  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะบันดาล  ธรรมะทำไม  ธรรมะรับอรุณ  ธรรมะราตรี  ธรรมะเกร็ดแก้ว   ธรรมะสบายใจ   ธรรมะทอรัก  ธรรมะชาล้นถ้วย   ฝนตกไม่ต้อง  ฟ้าร้องไม่ถึง  สบตากับความตาย  ในหลวงครองราชย์พุทธทาสครองธรรม  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑ – ม.๖) กำลังใจแด่ชีวิต  DNA ทางวิญญาณ  ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพุทธศาสนา  คลื่นนอกคลื่นใน  ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก  ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน  สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา  แค่ปล่อยก็ลอยตัว   ธัมมิกประชาธิปไตย (Buddhist  Democracy)    ธัมมิกเศรษฐศาสตร์  (Buddhist  Economics)    ตะแกรงร่อนทอง    ว่ายทวนน้ำ  เป็นต้น
                  ภาษาอังกฤษ
                  ผลงานภาคภาษาไทย ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศ อื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาญี่ปุ่น  ประกอบด้วย 
                  -ธรรมะหลับสบาย      ANGER   MANAGEMENT
                  -ธรรมะทอรัก             LOVE  MANAGMENT
                  -ธรรมะรับอรุณ          DHARMA  AT  DAWN
                  -ธรรมราตรี               DHARMA  AT  NIGHT
                  -สบตากับความตาย   LOOKING   DEATH  IN  THE  EYE
                  -ธรรมะสบายใจ         MIND  MANAGEMENT
                  อนึ่ง  หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะทอรัก  และสบตากับความตาย” นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว  ปัจจุบันยังได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน  อินโดนีเชีย  จีน   ญี่ปุ่นและศรีลังกาอีกด้วย
 

เกียรติคุณ
                  พ.ศ.๒๕๔๗             ผลงาน “ธรรมะติดปีก” ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  กว่าสิบรางวัล
                  พ.ศ.๒๕๔๘               รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น”  (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต  
                  พ.ศ.  ๒๕๔๘              สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก   ยกย่องเป็น  “ทูตสันติภาพโลก” 
                  พ.ศ.  ๒๕๔๙              นิตยสาร  Positioning  ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย   ปี   ๒๕๔๙”
                  พ.ศ. ๒๕๔๙              รางวัล    “The  Great  Dharma  Putta   Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา  และองค์กร WBSY (World Buddhist  Sangha Youth)  ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th   Buddha  Jayanti)
                   พ.ศ.  ๒๕๕๐               รางวัล  BUCA  HONORARY  AWARDS  ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์   และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์      จากคณะ     นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “รตนปัญญา” (Gem  of  Wisdom  Award)   ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก  จากคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย 
                  พ.ศ. ๒๕๕๐                รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี     ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
                  พ.ศ. ๒๕๕๐               รับพระราชทานรางวัล       “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน”
สาขาการศึกษาและวิชาการ           จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ   ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 2  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)
                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 สาขา คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทต่อสังคม”  จากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง
                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  และการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                  พ.ศ. ๒๕๕๑                รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล
                  พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในฐานะผู้ที่มีผลงานการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
                  พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
                  พ.ศ. ๒๕๕๑               รางวัล   “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาชาวพุทธ ร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์
                 พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัล    “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                 พ.ศ. ๒๕๕๑                รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols)  จากนิตยสาร a day
                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น  นักคิดนักเขียนแห่งปี
                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง”
                  พ.ศ.๒๕๕๒                  ได้รับโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด
                  พ.ศ.๒๕๕๒                  รางวัล “บุคคลคุณภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
                  พ.ศ.๒๕๕๒                รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                  พ.ศ.๒๕๕๒                รางวัล  “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 


 

Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi (V. Vajiramedhi)

Date of Birth

            29 January 1973

Education

            Bachelor of Education from Sukhothai Thammatirach University (2000)
            Master of Buddhism from Chulalongkorn Rachawitayalai University (2003)
            Buddhist Theology lv.9 from Wat Benjamabhorpit Dhusitaram (2000)
 

Functions/Work

            Special Instructor at Chulalongkorn Rachawitayalai University Graduate School, Bangkok
            Special Instructor at King Prajadhipok's Institute National Defense College of Thailand, Sampran Royal Police Cadet Academy
            Special Instructor and Lecturer on Buddhism and Contemporary Buddhology for both Government and Private leading Universities and Education Institutes such as Thammasat University, Chulalongkorn University, Mahidol University, Silpakorn University, Kasetsart University, Chiang Mai University, Khonkhen University, Sripratum University, Bangkok University, Eastern Asia University, Mae Fah Luang University and Naresuan University.
            A columnist, writing academic related articles, half academic articles, and general articles for various newspapers and magazines such as Nation Weekend, Matichon Weekend, Prachachartturakih,Posttoday,Kom Chad Luk, Business Newspaper, Krungthep Turakij, Praew, WE, Health & Cuisine, Cheewajit, Cheewittongsoo, Yingthai, Kaejon, Bangkok,etc.

            Buddhist lecturer and lead prayer in Institutes and Governmental Organizations in Bangkok, provincial areas, and abroad.     
            Founder of Vimuttayalaya Institute: An institute for education, research, praying and providing wisdom on Buddhism for the community of the world by focusing the work philosophy on Buddhism for World Peace.
            A stationed lecturer for various television programs such as Dhamma Tidpeek (Tpbs),Taswang(TV9),Miracle of Wisdom (TV11),Muang Thai Variety (TV5), Ran Chum Yam Chao (TITV), Kla Kid Kla Tum (TV5), Buddhapadipa (TV5), Siam Today (TV5), Roytum, Tummapiwat (ASTV), and Ti Ni Morchit (Channel 7)
 

Writing Accomplishments

            Thai Language
            There are over 50 Thai books written such as Dharma on Wings, Dharma Dab Ron, Anger Management, Dharma Bundarn, Dharma Tammai, Dharma At Dawn, Dharma At Night, Dharma Kred Kaew, Dharma Sabai Jai, Love Management, Dharma Cha Lon Tuai, Fon Tok Mai Tong Fah Rong Mai Tung, Looking Death in the Eye, Nai Luang Klong Rach Bhudatach Kong Dha, Buddhist Textbooks (Secondary Education Grade 7-12), Kumlang Jai Dae Chiwit, DNA Tang Win Yarn, Tai Laew Kerd Mai Tam Nai Buddhism, Kluen Nok Kluen Nai, Tuen Roo Yu Duay Ruk, Tuk Kratob Dharma Ka-tuen, Sing Sam Kan Mai Aaj Hen Dau Ta, Kae Ploy Kor Loi Tua, Buddhist Democracy, Buddhist Economics, Takleang Ron Thong, Wai Tuan Nam, etc.

            English Language
            Works in Thai that have been translated into English and other languages include:
            -Anger Management
            -Love Management
            -Dharma At Dawn
            -Dharma At Night
            -Looking Death In The Eye
            -Mind Management
 

            In addition, “Anger Management” and “Looking Death in the Eye”, besides being translated into English, they have been translated into Spanish, Indonesian,Chinese,Japanese and Sri Lanka as well.
 

Honors

            2004    “Dharma on Wings” adapted into TV series on Channel 3 and received awards from various institutions.  
            2005    Awarded “Outstanding Achievement in the Propagation of Buddhism” (from the 4 books written, which are Dharma on Wings, Anger Management, Dharma Dub Ron, and Dharma Bandarn) from Professor Jamnong Thongprasert Royal Institute Foundation

            2005    Honored as “World Peace Ambassador” from Religious Council for World Peace          
            2006    “Positioning Magazine” honored as one of the “50 Most Influential People in Thai Society in 2006”

            2006    Awarded “The Great Dharma Putta Award” (award for missionary monks with acknowledged and outstanding works) for organizing and hosting “The Celebration of 2550th Buddha Jayanti” from the Government and Hierarchy of Sri Lanka and WBSY (World Buddhist Sangha Youth)

            2007    Awarded “BUCA HONORARY AWARDS” from the Faculty of Law Bangkok University, for distinguished and contemporary ways of presenting Dharma and their benefits to the field of Law

            2007    Awarded “Gem of Wisdom Award”, an honorary award for monks with notable wisdom from the Hierarchy (Monk Council) and the People of Chiang Rai

            2007    Bestowed “SaiSemaTamaJakrThongKam Award” for valuable contributions to Buddhism in the category of Dharma Books from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn during World Visakha Bucha Week at Sanam Luang       
            2007    Bestowed “Outstanding Achievement in Contribution to Youth Award” in the category of Education and Academics from His Royal Majesty Prince Maha Vajiralongkorn of Thailand during National Youth Day at Kilawech Building 2, Bangkok Youth Center (Thai-Japanese)

            2007    Awarded “Young & Smart VOTE 2007 in the category of Young Generation Contribution to Society” from Sudsapdah Magazine, Amarin Printing and Publishing Company

            2007    Awarded “Outstanding Contributor to Library, and Librarian Studies and Information Science” from Thai Library Association under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

2008    Awarded “Article Writer of the Year 2008” from M.R Ayumongkol Sonakul Foundation

            2008    Honored with “Sangeun Award” for ‘Outstanding Publicist’ from Public Relations Society of Thailand at Santimaitri Building, Government House

            2008    Awarded “Outstanding Contribution to Buddhism” from Ruamjaipeiprae Dharma Foundation Somdej Praputajarn (Keaw Upasamo), Chairman and Supreme Patriarch                   
            2008    Awarded “Outstanding Contributor to the Development of the Mind 2008” from Buddhism Council in collaboration with Loktip Foundation

            2008    Awarded “Outstanding Achievement and Recognition brought to the University’s Graduates” from Chulongkorn Rachawitayalai University Graduate School

            2008    Awarded “Grateful Children Award 2008” from The National Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage

2008        a day Magazine honored as one of the 100 idols

2009        Awarded “Top Vote 2008” in the category of the top philosopher from F.M. 96.5 MHz radio station
 
 
เกียรติคุณและรางวัล
                  พ.ศ.๒๕๔๗             ผลงาน “ธรรมะติดปีก” ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  กว่าสิบรางวัล
                  พ.ศ.๒๕๔๘                รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น”  (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต  
                  พ.ศ.  ๒๕๔๘               สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก   ยกย่องเป็น  “ทูตสันติภาพโลก” 
                  พ.ศ.  ๒๕๔๙               นิตยสาร  Positioning  ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย   ปี   ๒๕๔๙”
                  พ.ศ. ๒๕๔๙               รางวัล    “The  Great  Dharma  Putta   Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา  และองค์กร WBSY (World Buddhist  Sangha Youth)  ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th   Buddha  Jayanti)
                 พ.ศ.  ๒๕๕๐                รางวัล  BUCA  HONORARY  AWARDS  ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์   และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์      จากคณะ     นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “รตนปัญญา” (Gem  of  Wisdom  Award)   ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก  จากคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย 
                  พ.ศ. ๒๕๕๐                รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี     ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
                  พ.ศ. ๒๕๕๐               รับพระราชทานรางวัล       “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน”
สาขาการศึกษาและวิชาการ           จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ   ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 2  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)
                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 สาขา คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทต่อสังคม”  จากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง
                  พ.ศ. ๒๕๕๐            รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  และการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                  พ.ศ. ๒๕๕๑               รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล
                  พ.ศ. ๒๕๕๑            รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในฐานะผู้ที่มีผลงานการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
                  พ.ศ. ๒๕๕๑             รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
                  พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัล   “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาชาวพุทธ ร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์
                  พ.ศ. ๒๕๕๑             รางวัล    “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                  พ.ศ. ๒๕๕๑             รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                  พ.ศ.๒๕๕๑              ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols)  จากนิตยสาร a day
                  พ.ศ.๒๕๕๑              ได้รับยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น  นักคิดนักเขียนแห่งปี
                  พ.ศ.๒๕๕๑              ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง”
                  พ.ศ.๒๕๕๒              ได้รับโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด
                  พ.ศ.๒๕๕๒              รางวัล “บุคคลคุณภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
                 พ.ศ.๒๕๕๒              รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                 พ.ศ.๒๕๕๒              รางวัล  “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 
 
ขอบคุณข้อมูล www.vimuttayalaya.ne

 

เขียนเมื่อ : 14 ก.ย. 2553,08:05   เข้าชม : 956 ครั้ง

ประวัติพระเกจิอาจารย์ » พระนักเทศน์ นักวิชาการอื่นๆที่น่าสนใจ
ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ และเอกชนมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธรรมปาละ
ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2494 สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ขณะยังเป็นสามเณร
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ประวัติพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th