User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
สิ่งตีพิมพ์
ค้นหาสิ่งตีพิมพ์

หนังสือธรรมะ

บทความ

หลักสูตรธรรมะ ธรรมะศึกษา ภาษาบาลี

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

15 ลำดับที่เข้าชมเยอะสุด
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553

ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553 (อ่า่น 1521 ครั้ง)

ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 เมษายน 2553

ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 เมษายน 2553 (อ่า่น 1298 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต (อ่า่น 1274 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ

ม.1 บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ (อ่า่น 1252 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๑๑ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา

ม.1 บทที่ ๑๑ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา (อ่า่น 1245 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก

ม.1 บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก (อ่า่น 1192 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ (อ่า่น 1028 ครั้ง)

ธรรมนูญชีวิต

ธรรมนูญชีวิต (อ่า่น 802 ครั้ง)

สุขแท้ด้วยปัญญา

สุขแท้ด้วยปัญญา (อ่า่น 799 ครั้ง)

ธรรมนูญชีวิต

ธรรมนูญชีวิต (อ่า่น 799 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๕ พุทธประวัติ

ม.1 บทที่ ๕ พุทธประวัติ (อ่า่น 788 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา

ม.1 บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา (อ่า่น 770 ครั้ง)

ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี

ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี (อ่า่น 730 ครั้ง)

อยู่ทุกที่ก็มีสุข

อยู่ทุกที่ก็มีสุข (อ่า่น 688 ครั้ง)

ม.1 บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป

ม.1 บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป (อ่า่น 671 ครั้ง)

หนังสือธรรมะ
ดูหนังสือธรรมะทั้งหมด
อยู่ทุกที่ก็มีสุข
ทุกๆ ปีอาตมาจะชวนเด็กๆ และเยาวชน ไปเดินธรรมยาตราบริเวณภูเขาใกล้ๆ กับวัดที่อาตมาพักอยู่ คือที่จังหวัดชัยภูมิ ทำมาสิบปีแล้ว ใช้เวลาเดินแปดวัน ประมาณเก้าสิบกิโลเมตร เดินตากแดด ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นัก อาตมาจะบอกพวก
02 พ.ค. 2555,18:27 (อ่าน 688 ครั้ง)
ธรรมนูญชีวิต
ธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่า เป็นคู่มือดำเนินชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี
26 เม.ย. 2554,19:50 (อ่าน 799 ครั้ง)
ปล่อยวางตัวตน
มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอมีลูกสาวอายุประมาณ ๑๒ ขวบ วันหนึ่งลูกขอเงินแม่ไปซื้อไมโครโฟนของเล่น พอกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงเพลงต่างๆ ดังขึ้น เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังร้องเพลง แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ ลูกตอบว่า ๔๐๐ บาท
09 ต.ค. 2553,23:45 (อ่าน 444 ครั้ง)
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553
แล้ววันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในพุทธศักราช 2553 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พ.ค.
15 พ.ค. 2553,07:48 (อ่าน 1521 ครั้ง)
ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี
คนไทยในอดีตได้ชื่อว่ามีมาตรฐานทางศีลธรรมค่อนข้างสูง เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติมาก ดังสังฆราชปาลเลกัวซ์ได้พูดถึงชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “ชาวประชาชาตินี้มีที่น่าสังเกตตรง
01 พ.ค. 2553,08:30 (อ่าน 730 ครั้ง)
สุขแท้ด้วยปัญญา
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดา
01 พ.ค. 2553,08:03 (อ่าน 799 ครั้ง)
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา
ดูหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาทั้งหมด
ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
พยัญชนะตัวใดโดๆ ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ
05 พ.ค. 2553,11:38 (อ่าน 1274 ครั้ง)
ม.1 บทที่ ๑๑ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา
การปฏิสันถารคือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ ด้วยวาจาไพเราะ ให้ที่พักอาศัย และแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อให้ผู้มาเยือนพอใจ
05 พ.ค. 2553,11:37 (อ่าน 1245 ครั้ง)
ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
คำว่า ภิกษุ หมายถึง ผู้ขออาหาร ซึ่งภิกษุนั้นจะนับจำนวนเป็น “รูป” เช่นภิกษุ ๑ รูป แต่ถ้ามีภิกษุมาประชุมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะเรียกว่า สงฆ์ (พระสงฆ์) ซึ่งพระสงฆ์นี้ก็มีแยกได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
05 พ.ค. 2553,11:36 (อ่าน 1028 ครั้ง)
ม.1 บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา
ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ ซึ่งปัญญานี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
05 พ.ค. 2553,11:35 (อ่าน 770 ครั้ง)
ม.1 บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่น คือหมายถึงความสงบ ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านของจิตใจ ซึ่งสมาธินี้จะมีอยู่
05 พ.ค. 2553,11:34 (อ่าน 559 ครั้ง)
ม.1 บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ
พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มผู้ที่นับถือพุทศาสนา ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มอันได้แก่
05 พ.ค. 2553,11:34 (อ่าน 1252 ครั้ง)
คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th