User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » งานก่อสร้าง

 

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกำแพงวัดไกลกังวล

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกำแพงวัดไกลกังวล
โครงการ “ช า ว วั ด รั ก ษ์ ป่ า”
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกำแพงวัดไกลกังวล

วั ดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกาย มหานิกาย
ตั้งอยู่บน เขาสารพัดดี ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ภายใต้การนำของ หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท

รูปภาพ
[หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท ท่านเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)]


ซึ่งท่านมีปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรมคำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รวมทั้งเร่งปลูกป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรที่หายาก
เช่น มะค่าโมง กฤษณา ประดู่ พยุง เต็งรัง สายน้ำผึ้ง
ไม้เบญจพรรณอื่นๆ ยางน่อง พิมเสน ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมอันสงบ สงัด และสัปปายะ
อันเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
บนพื้นที่ของวัดกว่า ๒,๔๐๐ ไร่ มานานกว่า ๒ ทศวรรษ

 
รูปภาพ
[ป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรอบวัด]


ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรตินั้น
ยังมีพื้นที่ป่าอีกกว่า ๓๐๐ ไร่
ที่ทางวัดได้ปลูกพันธุ์ไม้หายากมานานนับสิบปี


แต่เนื่องจากยังมิได้มีการสร้างกำแพงป้องกันอย่างแข็งแรง
(ปัจจุบันมีเพียงรั้วลวดหนามเป็นบางส่วน)
จึงเกิดการบุกรุกเพื่อหาของป่าเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะการเผาทำลายจนเกิดไฟป่า

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพียงปีเดียว เกิดไฟป่าหลายต่อหลายครั้ง
จนทำลายต้นไม้ไปมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น
ทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลต่อผืนป่าและสิ่งแวดล้อม
เพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบางคนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทางวัดฯ
ได้พยายามทำการแก้ไขป้องกันโดยวิธีต่างๆ ตลอดมา แต่ก็ไม่เป็นผล


จึงมีโครงการที่จะสร้างกำแพงรอบพื้นที่ป่าดังกล่าว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกในอนาคต
อันเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก
และสิ่งแวดล้อมของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์สุขแก่คนรุ่นหลังสืบไปรูปภาพ
[กำแพงเก่าล้อมรอบบริเวณวัด ยาว ๕ ก.ม.]
รูปภาพ
[ปัจจุบันทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างกำแพงรอบนอกอีกประมาณ ๖.๕ ก.ม.]


คณะกรรมการวัดฯ จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชน
ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์สร้างกำแพงตามกำลังศรัทธาได้ที่วัดโดยตรง
หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาหันคา
ชื่อบัญชี วัดไกลกังวล(กฐิน) เลขที่บัญชี ๑๗๗-๒-๑๔๒๘๔-๒

- บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาหันคา
ชื่อบัญชี วัดไกลกังวล(กฐิน) เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๓๐๙๗๐-๔


กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร
เพื่อจะได้จัดส่งอนุโมทนาบัตรได้ถูกต้อง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

-คุณจิราพร มัลลิกะมาลย์

วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐


โทร. ๐๕๖-๔๐๑-๔๗๔
โทรสาร ๐๕๖-๔๐๑-๐๙๑ (จิราพร)
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของท่าน
คณะกรรมการวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีฯ)
รูปภาพ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก "คุณคนใจดี" :
โยมอุปัฏฐากของ วัดไกลกังวล
และผู้มีอุปการคุณของ
http://www.dhammajak.net

ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับกุศลศรัทธาของ "คุณคนใจดี"
ที่ดำเนินการเพื่อวัดฯ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
:b8:

:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ
[แผนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)]
เขียนเมื่อ : 26 ก.ย. 2553,10:20   เข้าชม : 1385 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » งานก่อสร้างอื่นๆที่น่าสนใจ
ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างอุโบสถ วิหารทานมหาทานบารมี
ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเพื่อขอเรียนเชิญคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเหล็กรูปพรรณ และกระเบื้องเกล็ดปลาเคลือบสี เพื่อใช้สำหรับในการดำเนินงานมุงหลังคาอุโบสถ
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกำแพงวัดไกลกังวล
วั ดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกาย มหานิกายตั้งอยู่บน เขาสารพัดดี ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทเป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาภายใต้การนำของ หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท
หลวงพ่อคูณออกวัตถุมงคล ช่วยวัดพายัพสร้างโบสถ์หินอ่อน
วัดพายัพ ร่วมกับชมรมพระเครื่องเมืองเสมา เชิญพุทธศาสนิกชนบูชาวัตถุมงคล "หลวงพ่อคูณ" รุ่นสร้างพระอุโบสถหินอ่อน เพื่อนำปัจจัยสร้างพระอุโบสถหินอ่อน วัดพายัพ ซึ่งเป็นอุโบสถหินอ่อนหลังแรกในภาคอีสาน...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ณ วัดป่าภูกระแต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมสร้าง ห้องน้ำ กุฏิสงฆ์ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าปฏิบัติวิปัสนา ซึ่งทางวัดยังขาดสถานที่ในการปฏิบัติอาทิเช่น ห้องน้ำ ลานปฏิบัติธรรม ซึ่งขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคล
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ ณ วัดป่าศรีคุณาราม ตำบาลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ร่วมสร้างอาคารร่มธรรม สถานศึกษาบาลีภิกษุ-สามเณร
พระ พรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันวัดสามพระยานับเป็นสถานที่สำคัญทางบวรพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถไม้ทั้งหลัง
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถไม้ทั้งหลัง(ไม่มีฝาหรือเรียกว่าโบสถ์เปลือย) โดยร่วมโครงการ"สร้างโบสถ์วันละบาท" กำหนดการทอดผ้าป่า ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมบุญซ่อมแซ่มกุฏิให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ หลังคา เมตรละ 180 บาท ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5
ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ
ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ (พระวิหาร) ณ สำนักสงฆ์บ้านนาเงิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เนื่องจากหมู่บ้านนาเงินได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน ในปีพ.ศ. 2543
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลา กุฏิกรรมฐาน ลานธรรม และบูรณะห้องน้ำ
วัดป่าภูผักขะขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลา กุฏิกรรมฐาน ลานธรรม และบูรณะห้องน้ำ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญสร้าง ศาลา กุฏิกรรมฐาน ลานธรรมและปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณวัด
เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด
เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ได้โปรดให้ความช่วยเหลือพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
อาตมาภาพ พระสุพิน อัตตสันโต ประธานสงฆ์วัดเทียบศิลาราม หมู่ ๑๘ บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกำแพงวัดไกลกังวล

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th