User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » พระพุทธเจ้า » พระพุทธเจ้า

 

แจกพระบรมสารีริกธาตุ

แจกพระบรมสารีริกธาตุ
 พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มี   ๓   ขนาด    ขนาดใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวแตก  (ครึ่ง)  ขนาดกลางเท่ากับเมล็ดข้าวสารแตก  ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดผักกาด   ขนาดใหญ่    ๕    ทะนาน  ขนาดกลาง  ๕   ทะนาน   ขนาดเล็ก  ๖  ทะนาน  โทณพราหมณ์  ได้แบ่งให้กษัตริย์และพราหมณ์ที่มาขอท่านละ   ๒   ทะนาน    เอาไปประดิษฐานในสถูป  ณ  เมืองของตน   ๘   แห่ง   คือ   ๑.  พระนครราชคฤห์     ๒.  พระนครเวสาลี  ๓.  พระนครกบิลพัสดุ์  ๔.  อัลลกัปปนคร  ๕.  รามคาม  ๖.  นครเวฏฐทีปกะ  ๗.  นครปาวา  ๘.  นครกุสินารา
 ฝ่ายโทณพราหมณ์ก็ได้เชิญตุมพะ  คือ  ทะนานตวงพระธาตุไปก่อพระสถูปบรรจุไว้    มีชื่อว่า    ตุมพสถูป
 กษัตริย์เมืองปิปผลิวัน  เชิญพระอังคาร  คือ  เถ้าถ่านที่ถวายพระเพลิงไปทำพระสถูปบรรจุไว้    มีชื่อว่า    พระอังคารสถูป
 จึงรวมพระสถูปเจดีย์สถานเมื่อปฐมกาล  ๑๐  แห่งด้วยประการฉะนี้

 

ที่มา  แม่กองธรรมสนามหลวง

เขียนเมื่อ : 18 ต.ค. 2553,13:22   เข้าชม : 1475 ครั้ง

พระพุทธเจ้า » พระพุทธเจ้าอื่นๆที่น่าสนใจ
ประสูติได้ ๕ วัน ทำนายลักษณะ ขนานพระนาม
เมื่อพระราชกุมารประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศ์และเสนามาตย์พร้อมกัน
การศึกษาของวรรณะ ๔
การศึกษาของวรรณะ ๔ พวกกษัตริย์ ศึกษาในเรื่องยุทธวิธี พวกพราหมณ์ ศึกษาในเรื่องศาสนา และวิทยาการต่าง ๆ พวกแพศย์ ศึกษาเรื่องศิลปะ กสิกรรม และพาณิชการ พวกศูทร ศึกษาเรื่องการงานที่จะพึงทำด้วยแรงกาย
ทรงแสดงวิธีทำเทวตาพลี
ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปถึงบ้านปาฏลิคาม แคว้นมคธ คราวนั้นสุนีธพราหมณ์ และวัสสการพราหมณ์ มหาอำมาตย์มคธ มาอยู่ที่นั่น กำลังสร้างนครเพื่อป้องกันชาววัชชี สองอำมาตย์นั้นมาเฝ้า
ทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรม
เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ตรัสประทานโอวาทสอนภิกษุสงฆ์ด้วยอภิญญาเทสิตธรรมว่า
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ได้เสด็จเข้าไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ แต่พวกเขาแสดงความไม่เคารพ พูดออกพระนามและใช้คำว่า อาวุโส พระองค์ทรงห้ามแล้วตรัสบอกว่า
ชมพูทวีปและประชาชน
ชมพูทวีป คือ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันนี้ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ประชาชนในชมพูทวีป มี ๒ พวก คือ ๑. พวกเจ้าของถิ่นเดิม เรียกว่า มิลักขะ ๒. พวกที่ยกมาจากแผ่นดินข้างเหนือ เรียกว่า อริยกะ
นิกายมหายาน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า "ดูกรอานนท์ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ถ้าสงฆ์ต้องการก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ได้" (มหาปรินิพพานสูตร 10/141) ทำให้เกิดมีปัญหาว่า แค่ไหนเรียกว่าเล็กน้อย เป็นเหตุให้พระภิกษุบางรูปไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับสังคายนามาตั้งแต่ค
ใต้ร่มอชปาลนิโครธ ๗ วัน
จากต้นมหาโพธิ์นั้น เสด็จไปยังภายใต้ร่มไม้ไทร ชื่อว่า อชปาลนิโครธ เสวยวิมุตติสุข ๗ วัน
พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า
ฉัพพรรณรังสี คือแสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลางเป็นรัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระสรีรกายของพระพุทธเจ้า คือ
พระชนมายุ ๑๖ พรรษา อภิเษกพระชายา
เมื่อพระราชกุมารทรงพระเจริญวัย มีพระชนมายุได้ ๑๖ ปี ควรมีพระเทวีได้แล้ว พระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาท ๓ หลัง
ศากยวงศ์
พระราชบุตร และพระราชบุตรีของพระเจ้าโอกากราชสมรสกันเอง มีเชื้อสายสืบสกุลลงมาเป็นพวกศากยะ แต่บางแห่งก็แบ่งเรียกสกุลพระเชษฐภคินีว่า พวกโกลิยะ สกุลพระศาสดา
ปรินิพพาน
หลังจากตรัสปัจฉิมโอวาทแล้ว พระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลย ทรงทำปรินิพพานบริกรรม (เตรียมปรินิพพาน)
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2553,20:07 น.

ณรงค์เศรษฐ์ แจ้งแสง

ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ
ณรงค์เศรษฐ์ แจ้งแสง
99/336 ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เพื่อถวาย วัดป่าดงเย็น อ.หันค่า ต.หันคา จ.ชัยนาท
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2553,10:28 น.

ชาญวิศ

ขอรับพระบรมสารีริกธาตุมาบูชาครับ

ชาญวิศ วินทสิร
51 ม15 บ้านนาคำ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2553,15:36 น.

สบายดี

ขอรับพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาสัก 1 ชุด
นายนพอนันต์ อ่อนเกิด
กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานส่ง้สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
255 ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0848158945
ขออนุโมทนาบุญอันยิ้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับ
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2553,21:51 น.

พลคุง

ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ไว้บูชาด้วยครับ
ชื่อ ประพล สิริทรัพย์เจริญ
73/28 ถ.พหลโยธิน64 ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2553,15:17 น.

เกียงศักดิ์

ขอรับด้วยครับ
เกียงศักดิ์ คุณานวน 84 ม 3 ต.บ้านเรือน
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2554,13:01 น.

จุรีรัตน์

ขอรับด้วยคะ

บุญศรี ล้วนศิริ

102/91 ม.9 ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หัวข้อ : แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ความคิดเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2554,13:12 น.

Chat

ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ไว้บูชาครับ
ฉัตรชัย เพ็งเหมือน
17 รามอินทรา กอง 6 2/1 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : แจกพระบรมสารีริกธาตุ

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th