User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สมาธิ » สมาธิ

 

หลักสูตรยุวสาสมาธิ

หลักสูตรยุวสาสมาธิ
เป้าหมายหลัก
ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะยังผลให้เป็นเยาวชน
1. มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
2. มีความจำดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความโปร่งใสในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
5. มีความสงบ สุขุมเยือกเย็น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนใช้สมาธิเป็น “เครื่องอยู่” อันให้ความพึงพอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหา “เครื่องอยู่” อื่นๆ อันเป็นภัยต่อการพัฒนาทางด้านความคิดและพื้นฐานจิตใจ เช่น หนังสือการ์ตูน-หนังสือลามก คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ชักนำให้คุ้นเคยกับความรุนแรงทำลายล้าง สถานบันเทิงอันเป็นแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด ฯลฯ อันเป็นสาเหตุให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย

หัวข้อบรรยาย
1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. สมาธิกับการเรียน
7. วิทิสาสมาธิ
8. ประโยชน์ของสมาธิ
9. สมาธิกับการควบคุมอารมณ์

หลักในการดำเนินการ
หลักสูตรยุวสาสมาธิ แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเรียนการสอนเยาวชนในระดับต่างๆ ดังนี้
หน่วยที่ 1 สำหรับชั้นอนุบาล 2-อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี)
หน่วยที่ 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 1-ประถมปีที่ 3 (อายุ 7-9 ปี)
หน่วยที่ 3 สำหรับชั้นประถมปีที่ 4-ประถมปีที่ 6 (อายุ 10-12 ปี)
หน่วยที่ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 13-15 ปี)
หน่วยที่ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 16-18 ปี)

 
ที่มา  samathi.com
เขียนเมื่อ : 24 ต.ค. 2553,18:12   เข้าชม : 1373 ครั้ง

สมาธิ » สมาธิอื่นๆที่น่าสนใจ
ฐานของใจ
1.ฐานที่ 1 ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา 2.ฐานที่ 2 เพลาตา หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา 3.ฐานที่ 3 จอมประสาท
ความทุกข์แต่ละช่วงวัย โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ณ กลุ่มบริษัทชัยรัชการลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม Any feedback contact facebook.com/popoman สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=siamglassa
หลักสูตรครูสมาธิ
สถาบันพลังจิตตานุภาพก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดผระสงค์ในการเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยท่าน
ดูสภาวะมารยา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
570712B สวนสันติธรรม 12 ก.ค. 57 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม Any feedback contact facebook.com/popoman สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=siamglassa
จิตถึงฐานแบบไหนไม่ถูกต้อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ศาลาลุงชิน ๒๐ กรกฎาคม ๕๗ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม Any feedback contact facebook.com/popoman สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=siamglassa
หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง
ศีล แปลว่า ปกติ เอามาจากไหน ได้มาจากมีสติระลึกก่อน ทำอะไรก็มีสติ หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ
เพลงปณิธานวัดมเหยงคณ์ ขับรองโดย กิตติมา พูลวงค์ 33
พระอุโบสถวัดมเหยงคณ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร ชื่อบัญชี "สร้างอุโบสถ วัดมเหยงคณ์" 1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนโรจนะ เลขทีบัญชี 452-262-6789 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวรอ เลขทีบัญชี 265-016-6118 3.ธนา
ธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม - เรื่องการบริหารจิต
เป็น ความจริงที่ปรากฏชัดว่า นักเรียน นักศึกษา หรือใครก็ตาม ที่มีสุขภาพจิตดี ย่อมเรียนหนังสือได้ดี สามารถทำงานได้มาก และได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ทั้งสามารถเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี และช่วยสังคมได้ดี
บาปจากการเบียดเบียนสัตว์ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระภาวนาเขมคุณ วิ) https://www.facebook.com/groups/mahaeyong/ Any feedback contact facebook.com/popoman สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=siamglassa
สิ่งที่ประจานเก่ากรรมโจงแจ้ง โดย ดังตฤณ คุณศรันย์ ไมตรีเวช
สิ่งที่ประจานเก่ากรรมโจงแจ้ง โดย ดังตฤณ คุณศรันย์ ไมตรีเวช Any feedback contact facebook.com/popoman สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=siamglassa
มิจฉาสมาธิ(Meditation)
มิจฉาสมาธิ โดยความหมายที่ตรงข้ามกับสัมมาสมาธินั้น ก็หมายถึงการตั้งมั่นจิตที่ไม่ชอบ หรือ การที่จิตตั้งมั่นในสิ่งที่ผิด ซึ่งในพระไตรปิฎ1 ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่า มิจฉาสมาธิ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักสูตรยุวสาสมาธิ

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th