User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สถานที่ปฏิบัติธรรม » ภาคตะวันตก

 

วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)

วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
หมู่ 3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ 034-504-547, 034-655-403
โทรสาร 034-504-547
พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ (ปริญญา ญาณวิสุทฺโธ) เจ้าอาวาส

พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ (เจ้าอาวาส) 081-736-2303
พระอดุลย์ อตุโล (กองเลขานุการ) 086-165-0092, 086-337-1931

วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 4 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ.2537 วัดตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ทางวัดมีการจัดโครงการประชุมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะถือธุดงควัตร, โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการและสาธุชนทั่วไป และโครงการปฏิบัติธรรมในงานประจำปีของวัด ฯลฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีประวัติวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)

เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปี แต่หลักฐานการก่อสร้างไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ใด หากมีศิลปกรรมภายในวัดคือพระปรางค์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น วัดนางโนมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ด้านฝั่งตะวันตกของวัดติดลำน้ำแม่กลอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สันนิษฐานกันว่าเดิมทีวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่ครั้งเกิดสงครามไทยกับพม่า ชาวบ้านจึงอพยพหลบหนีไปที่อื่น วัดจึงตกอยู่ในสภาพเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับอีกหลายๆ วัดในเขตเมืองกาญจนบุรี

ครั้นสงครามสงบลง ชาวบ้านจึงได้กลับถิ่นฐานเดิมและบูรณะซ่อมแซมวัด แล้วจึงนิมนต์พระภิกษุให้มาจำพรรษา ในครั้งนั้นมีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อ “โน” เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เมื่อทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว ชาวบ้านจึงได้เรียกวัดนี้ว่า “วัดนางโน” เรื่อยมาจนกระทั่งได้ชื่อเป็นทางการว่า “วัดมโนธรรมาราม” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2502

วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 อย่างในที่เดียวกัน ดังคำขวัญ “ชมวังมัจจฉา แม่ย่านางโน หลวงพ่อสมเด็จโต พระนอนโบราณ มนัสการหลวงพ่อแบนยึดแน่นวิปัสสนา ขอพรเมตตาพระแม่กวนอิม ได้บุญเต็มอิ่มพระสังกัจจายน์ สัพเคราะห์สูญหายพระพรหมประกาศิต ร่ำรวยในชีวิตขอพรแม่พระธรณี ล้มละลายเรื่องที่ขอพรพระประธาน”

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญที่ยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)
2. พระปรางค์
3. พระพุทธรูปศิลาแลง
4. พระอุโบสถหลังเก่าจากหนังสือวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดกุมารทอง บุตรนางบัวคลี่ ตอนที่ว่า
“อุ้มเอาทารกยกจากท้อง กุมารทองมาเถิดไปกับพ่อ
หยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมคอ เอาผ้าห่อลูกชายสะพายไป
เปิดประตูจู่ออกมานอกบ้าน รีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้
ปิดประตูวิหารลั่นดาลใน ลิ่มกลอนซ่อนใส่ไว้ตรึกตรา”

หนังสือสมุดราชบุรีของสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พุทธศักราช 2468 กล่าวไว้ในตำนานเรื่องเมืองกาญจนบุรี เกี่ยวกับการการปกครองท้องที่ในระเบียบใหม่เมื่อ ร.ศ.114 ถึง ร.ศ.116 ได้แบ่งอาณาเขตเมืองกาญจนบุรีไว้เป็น 3 อำเภอ คือ (1) อำเภอเมืองกาญจน์ (2) อำเภอใต้ (3) อำเภอเหนือ

- อำเภอใต้ที่ว่านี้ ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ท่าไม้รวก ตำบลม่วงชุม ริมแม่น้ำแม่กลอง
- ร.ศ.120 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่ตำบลท่าม่วงฝั่งซ้ายริมแม่น้ำแม่กลอง เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลวังขนาย
- พ.ศ.2490 ที่ว่าการอำเภอย้ายไปตั้งที่ริมถนนแสงชูโต ในเขตตำบลท่าม่วง เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าม่วง จนถึงปัจจุบันนี้

ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า วัดใต้ ที่กล่าวในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ก็คือ วัดนางโน นั่นเองกฎเกณฑ์สำหรับผู้เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)

๑. เมื่อเข้ามาอยู่ภายในวัด ต้องปฏิบัติตามกิจวัตรและกฎเกณฑ์ของสำนัก
๒. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่เชื่อฟังและให้ความเคารพในคณะสงฆ์ โดยมีครูอาจารย์เป็นประธาน
๓. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อความพ้นทุกข์
ตามแนวทางของสำนักด้วยความสอดคล้องในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
๔. ทางสำนักไม่ต้องการรับบุคคลที่ดีแล้วเก่งแล้ว ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์คำสั่งสอน
ขอนิมนต์หรือเรียนเชิญไปโปรดสัตวของท่านด้วยความสวัสดีเถิด
๕. ทางสำนักไม่รับผู้ที่แทรกแซงหน้าที่ผู้อื่น หรือกระทำปฏิกิริยาใดๆ
ที่แทรกแซงหรือทำลายผู้อื่นด้วยกายและวาจา
๖. ทางสำนักไม่รับผู้ที่ปฏิบัติอาการใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ในพระรัตนตรัยและกฎเกณฑ์ของสำนัก
๗. ถ้าคณะสงฆ์มิได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ของสำนัก
ขอให้ท่านจงเก็บความรู้ของท่านเอาไว้ที่ท่านไม่ต้องแสดงแทรกแซงหน้าที่ของครูอาจารย์
๘. จะต้องทราบว่าวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) แห่งนี้ เป็นสถานลานปฏิบัติธรรม
ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงสุกรและงูเหลือม พร้อมทั้งไม่ใช่สถานที่พักตากอากาศ
เพราะฉะนั้นกลางวันไม่ใช่เวลานอน ๓ ทุ่ม ถึง ๔ ทุ่ม จึงเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับเรา
๙. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นไปซึ่งความแตกแยกความสามัคคีของหมู่คณะ
๑๐. ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ครั้งที่ ๑ ให้พระเจ้าหน้าที่หัวหน้าแม่ชีตักเตือน
ครั้งที่ ๒ ให้ลงโทษโดยอยู่ในขอบเขตพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๓ ให้นิมนต์หรือเรียนเชิญออกจากพื้นที่การปฏิบัติธรรมของสำนัก
๑๑. ถ้าหากมีความจำเป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ในวาระใด
ให้แจ้งเหตุผลต่อพระเจ้าหน้าที่หัวหน้าแม่ชีทุกครั้ง
๑๒. กฎเกณฑ์ทุกข้อเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องปฏิบัติตาม
ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่คณะสงฆ์พิจารณาแล้วสั่งยกไว้

สภาพโดยทั่วไป :

วัดตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนแม่กลอง) ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บริเวณริมแม่น้ำ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ทางวัดรับบวชพรามหณ์ทั้งชายและหญิง การปฏิบัติธรรมในวัดไม่เคร่งเครียดมากนัก เหมาะสำหรับการบวชแก้บน หรือบวชหาความสงบในระยะสั้นๆ (อยู่ระยะยาวต้องคุยกับเจ้าอาวาส) สำหรับชุดขาวต้องนำมาเอง หรือซื้อได้จากร้านค้าสหกรณ์ของทางวัด สามารถบริจาคเงินช่วยทางวัดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านกิจวัตรประจำวัน :

๐๔:๐๐ น. ฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิ และทำวัตรเช้า
๐๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๑๑:๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
๑๘:๐๐ น. ฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิ และทำวัตรเย็น

ในวันพระจะต่างไปเล็กน้อย

- รับประทานอาหารเช้าเวลาประมาณ ๐๖:๓๐ น.
- ร่วมทำบุญและฟังธรรมประมาณ ๐๙:๐๐ น. (ผู้ที่บวชพราหมณ์จะรับพัตรเตรียมไว้สำหรับเพล)

การติดต่อขอเข้าบวชพราหมณ์ :

ติดต่อที่วิหารหลวงปู่แบน (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาด้วย) ทำพิธีบวชและลาศีลที่กุฎิเจ้าอาวาสทุกวัน ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวมา (หรือปิดโทรศัพท์)

การเดินทาง :

- โดยรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางผ่านทางเข้าอย่างน้อย 2 สาย คือ สายกรุงเทพฯ<->กาญจนบุรี และสายราชบุรี<->กาญจนบุรี ลงรถที่หน้าทางเข้าเขื่อนแม่กลอง (หอนาฬิกา) ที่ท่าม่วง แล้วนั่งเมล์เครื่อง (มอร์เตอร์ไซต์รับจ้าง) เข้าไป

- โดยรถยนต์ส่วนตัว

เข้าทางเขื่อนแม่กลอง เลยเขื่อนแล้วตรงไป จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ


พระแม่ธรณี ณ วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
เขียนเมื่อ : 31 ต.ค. 2553,23:24   เข้าชม : 4269 ครั้ง

สถานที่ปฏิบัติธรรม » ภาคตะวันตกอื่นๆที่น่าสนใจ
สำนักสงฆ์เขาสามงา
สำนักสงฆ์เขาสามงา ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ เลขที่ 149 หมู่ 1 บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 08-1862-1757
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดเวฬุวันวนาราม (วัดเวฬุวัน)
วัดเวฬุวันวนาราม (วัดเวฬุวัน) เลขที่ 313 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 08-1375-7222
วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) หมู่ 3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 034-504-547, 034-655-403 โทรสาร 034-504-547
วัดป่าญาณรังษี
วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม หมู่ 8 บ้านหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 พระอาจารย์มหาภูสิต (จันทร์) ขันติธโร เจ้าอาวาส เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสาขาหลวงตามหาบัว ปฏิบัติตามแนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หัวข้อ : วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
ความคิดเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2553,13:16 น.

กระรอก

รบกวนช่วยแจ้งข่าวด้วยค่ะว่า ทางวัดนางโนเริ่มกำหนดการปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ วันที่เท่าไรค่ะ ช่วงวันมาฆบูชารึปล่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ : วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
ความคิดเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2553,09:55 น.

อตุโล

กำหนดการบวชเนกขัมมะถือธุดงคงวัตรปี2554เริ่มวันที่17-27ก.พ.54 ณ วัดมโนธรรมาราม(นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ติดต่อ08-6165-0092/08-6337-1931ชมข้อมูลข่าวสารทางwww.manaothammaram.com
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th