User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์

 

เหรียญดีศรีเมืองตราด

เหรียญดีศรีเมืองตราด
เหรียญคณาจารย์ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นเหรียญเก่าแก่ที่เป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ โดยเฉพาะชาวจังหวัดตราดและใกล้เคียง เป็นเหรียญที่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น "เหรียญดีศรีเมืองตราด" ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้สร้าง และความหมายของข้อความด้านหลังเหรียญ ซึ่งผิดแปลกแตกต่างไปจากเหรียญคณาจารย์โดยทั่วไป ที่มักมีพระคาถาหรือยอดยันต์เพื่อความขลัง นั่นคือ เหรียญปั๊มรูปเหมือนพระวิมลเมธาจารย์ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด ครับผม

เหรียญปั๊มรูปเหมือนพระวิมลเมธาจารย์ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด สร้างโดย ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จันทสร) หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม "ท่านเจ้าคุณเฒ่า" ผู้ได้รับสมญา บิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ผลักดันให้วัดไผ่ล้อมเป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.ตราด และ ยังเป็นโรงเรียนสอนนักธรรม สอนภาษาบาลี ให้ที่พัก และอุปการะนักเรียนในชนบทที่เข้ามาศึกษาต่อระดับสูงในตัวจังหวัด ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ตลอดจนให้บริการห้องสมุดแก่ภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาคณา นุรักษ์ สังฆปาโมกขŒ (เจ้ง จันทสร) เป็นชาวจังหวัดตราดโดยกำเนิด เกิดที่บ้านแหลมหิน ต.หนองต้นทรง อ.เมือง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2406 โยมบิดาชื่อ ฉัย โยมมารดาชื่อ อิ่ม ท่านเป็นผู้ที่มีความมานะพากเพียร มีวิริยะอุตสาหะ และมีกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีมาตั้งแต่เยาว์วัย ในปี พ.ศ.2427 เมื่ออายุได้ 22 ปี ได้อุปสมบทที่วัดไผ่ล้อม โดย เจ้าอธิการรุ่ง วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา "จันทสร" เมื่ออยู่ในสมณเพศ ท่านก็มีความสมถะ รักสันโดษ ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ด้วยความบากบั่นและขยันหมั่นเพียร จนได้รับคำชมเชยจากพระอาจารย์ว่า "พระเจ้ง เธออ่านหนังสือธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้ฉะฉาน อีกทั้งเทศน์ได้ด้วย"

ในปี พ.ศ.2445 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นอกเหนือจากการพัฒนาและผลักดันด้านการศึกษาแก่ ภิกษุ สามเณร และกุลบุตรกุลธิดาแล้ว ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาทุกยุคสมัยที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้อง สร้างสภาพแวดล้อมภายในวัดไผ่ล้อมให้เป็นวัดที่มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด สอนสั่งภิกษุและสามเณรให้ควรแก่การเคารพศรัทธาและกราบไหว้ รวมทั้งยึดมั่นแนวทางแห่งความกตัญญู ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิต ด้วยความสามารถและผลงานที่ท่านสร้างสมมาโดยตลอด ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงถึงพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ และได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดตราดในเวลาต่อมา ท่านเจ้าคุณเฒ่ามรณภาพเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2499 ณ วัดไผ่ล้อม สิริอายุ 94 ปี พรรษาที่ 72

สำหรับ เหรียญปั๊มรูปเหมือนพระวิมลเมธาจารย์ นั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2491 ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำทรงเหลี่ยม ยกขอบ 2 ชั้นทั้งหน้าและหลัง ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ครึ่งรูป ด้านล่างจารึกชื่อ "พระวิมลเมธาจารย์" ถัดลงมาเป็นปี พ.ศ.ที่สร้าง คือ "๒๔๙๑" ความสำคัญของเหรียญอยู่ที่ด้านหลังเหรียญ ซึ่งเป็นอักษรไทยจารึกข้อความว่า "ขอเตือนว่า รักพ่อแม่อย่าลืมคุณ รักบุญอย่าลืมศีล วัดไผ่ล้อม ตราด"

ด้วยลักษณะแม่พิมพ์ดังกล่าวนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของท่านเจ้าคุณเฒ่าที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและเตือนสติให้ระลึกถึงเสมอว่า ให้เชิดชูบิดาและมารดา อันเป็นองค์ปฐมเหนือสิ่งอื่นใด เป็นพระอรหันต์ในบ้านที่เราสามารถจับต้องและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด และเป็นผู้สอนสั่งสิ่งที่ดีงาม และปกป้องเราจากภยันตรายได้อย่างแท้จริง ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้

"เหรียญปั๊มรูปเหมือนพระวิมลเมธาจารย์" กลายเป็นเหรียญคณาจารย์อันทรงคุณค่าสูงสุด ได้รับการยกย่องให้เป็น "เหรียญดีศรีเมืองตราด" เป็นที่เคารพเลื่อมใสและแสวงหาของพุทธศาสนิกชนมาตราบถึงปัจจุบันครับผม

 
ที่มา khaosod.co.th
เขียนเมื่อ : 01 พ.ย. 2553,18:43   เข้าชม : 1625 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » ประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจ
สร้างเจดีย์-หลวงพ่อจาด
พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า วัดบางกระเบา ได้ดำริจัดสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัตถุมงคล'ยอดฉัตร'รำลึกมรณภาพ'ปู่ทิม'
นายชินพร สุขสถิตย์ คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เปิดเผยว่า หลังจากหลวงปู่ทิม อิสริโก มรณภาพแล้วไม่นาน เครื่องรางของขลังตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆ
กฐินสามัคคี'วัดแสงแก้วฯ' สร้าง'ครูบาศรีวิชัย'องค์ใหญ่
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่ สรวย จ.เชียงราย นำโดย "ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต" เจ้าอาวาส
ร่วมบรรจุพระของขวัญ
ร่วมบรรจุพระของขวัญ เพื่อมอบให้ผู้มาร่วมงาน อัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่ฯ
ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน(พระพุทธชินราชจำลอง)หน้าตัก ๗ ศอก สูง ๙ ศอก
ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน(พระพุทธชินราชจำลอง) ขนาด หน้าตัก ๗ ศอก สูง ๙ ศอก พร้อม พระอัครสาวก พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เพื่อประดิษฐานไว้ในอุโบสถ
ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ น.เป็นต้นไป
งานนมัสการพระปฐมเจดีย์
พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช วรมหาวิหาร จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ทางวัดได้กำหนดจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2553
ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้สร้างทานบารมีดังนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้าง และ บูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ
ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้สร้างทานบารมีดังนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้าง และ บูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ ดังนี้ โบสถ์/วิหาร พระประธาน ประตูโขง ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอกลอง พระประธาน
วัดทองนพคุณจัดเทศน์มหาชาติ
นายสมชาย สมานวงศ์ เลขานุการชมรมศิษย์วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์วัดทองนพคุณ โดยพระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
ร่วมทำบุญกับบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกรอกข้อความดีๆ บนเว็บไซด์ของไลอ้อน ทุกๆ ข้อความที่คุณเขียน แทนการบริจาคเงินทำบุญทันที 9 บาท
ขอเชิญชวนร่วมสมทบบุญกองทุน มูลนิธิพระภิกษุทอง นารีวงษ์
ขอเชิญชวนร่วมสมทบบุญกองทุน มูลนิธิพระภิกษุทอง นารีวงษ์เพื่อรักษา พระญาณวิศิษฎ์ (หลวงพ่อทอง จันทสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
หลวงพ่อบรรณ พุทธสโร พระเกจิดังเมืองระนอง
'หลวงพ่อบรรณ พุทธสโร' หรือ 'พระครูศีลพงษ์คณารักษ์' เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอุปนันทาราม หรือวัดด่าน อ.เมือง จ.ระนอง และเป็นเจ้าคณะจังหวัดระนองรูปแรกด้วย
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : เหรียญดีศรีเมืองตราด

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th