User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » ข่าวเด่น

 

วัดดัง'หลวงพ่อโต' (5) ศักดิ์สิทธิ์-เหรียญยอดนิยม

วัดดัง'หลวงพ่อโต' (5) ศักดิ์สิทธิ์-เหรียญยอดนิยม
พระพุทธรูปใหญ่อีกหนึ่งองค์ "หลวงพ่อโต" หรือ "พระศรีอริยเมตไตรย" พระพุทธปฏิมากรยืนปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2410 ก่อด้วยอิฐถือปูน หากดำเนินการก่อสร้างไปได้เพียงครึ่งองค์ สูงเพียงพระนาภี (สะดือ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ก็สิ้นชีพิตักษัย ณ ศาลาใหญ่ วัดบางขุนพรหมใน เป็นพระยืนอุ้มบาตรที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านได้สอนยืนและเดินได้ที่นั่น

ต่อมา พระครูธรรมานุกูล (ภู จันทเกสโร) ซึ่งร่วมสร้างหลวงพ่อโต ร่วมกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) มาแต่ต้น ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2463 พระครูธรรมานุกูล (ภู) มีอายุ 91 ปี พรรษาที่ 70 ชรา ภาพมากแล้ว จึงได้ยกขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์ ท่านจึงมอบฉันทะให้ พระครูสังฆบริบาล (แดง) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ต่อจากเดิม

หากดำเนินการก่อสร้างสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระครูสังฆรักษ์ (เงิน อินทสโร) ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระอินทรสมาจาร" ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2470 และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2471 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์ ชมพูนุท) เสด็จมาทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เสด็จมาทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดงานสมโภชองค์หลวงพ่อโตในหนังสือ "ประวัติหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร ปี พ.ศ.2490" ได้กล่าวถึงการปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อโต ของพระอินทรสมาจาร (เงิน อินฺทสโร) ไว้ว่า "ถึงปีชวด พ.ศ.2467 พระครูอินทรสมาจาร (เงิน อินท สโร) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆรักษ์ ย้ายมาจากวัดปรินายกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ได้จัดการสร้างพระโตต่อมา โดยเป็นประธานบอกบุญเรี่ยไรจากประชาชนทั่วไป ผู้ช่วยเหลือที่เป็นกำลังสำคัญของท่านพระครูอินทรสมาจารที่ควรกล่าวให้ปรากฏคือ เจ้าคุณและคุณหญิง ปริมาณสินสมรรถ พระประสานอักษรกิจ สิบเอกอินทร์ พันธุเสนา และนางพลัด พันธุเสนา พระครูอินทรสมาจารก่อ สร้างอยู่ 4 ปีจึงสำเร็จสมบูรณ์ (สิ้นเงินประมาณ 10,000 บาท)"

อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการปฏิสังขรณ์ เพิ่มเติมคือ เมื่อปี พ.ศ. 2481 ได้ทำประภามณฑล (พระรัศมี) ประดับองค์หลวงพ่อโต และประดับกระเบื้องโมเสกทองคำ 24 เค ที่พระพักตร์ พระเศียร และพระหัตถ์ และได้เปลี่ยนโมเสกใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2509 เนื่อง จากของเดิมหมองคล้ำและ ชำรุด

พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีอัญเชิญโมเสกทองคำขึ้นประดับเป็นรูปอุณาโลม ณ พระนลาฏองค์หลวงพ่อโต พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิต ณ ยอดพระเกศองค์หลวงพ่อโต และทรงปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ อย่างไรก็ตามต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อโตตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เหรียญหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหารมีหลายรุ่นมาก รุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสร้างขึ้นในคราวสมโภช หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2471 ในขณะที่พระครูธรรมานุกูล (ภู จันทเกสโร) ยังมีชีวิตอยู่และเชื่อว่าท่านได้ร่วมปลุกเสกแน่นอน เหรียญรุ่นแรกดังกล่าวมีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมา มีหูในตัว มี 3 เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปจำลอง "หลวงพ่อโต" ประทับ ยืนปางอุ้มบาตรบนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขอบเหรียญแกะเป็นลวดลายกระหนกสวยงาม ด้านหลังปรากฏข้อความอักษร 3 บรรทัด ว่า "พระศรีอารย์ ยืนโปรดสัตว์ วัดอินทรวิหาร"

ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญ ปั๊มรูปไข่ มีหูในตัว ประทับยืนปางอุ้มบาตรบนอาสนะฐานบัวหงาย ภายใต้ฉัตร 7 ชั้น ขอบเหรียญแกะเป็นลวดลายสวยงาม ด้านหลังพื้นเหรียญเรียบ เหรียญที่นำเสนอเป็นแบบที่สอง เนื้ออัลปาก้า หายากกว่าเหรียญเสมา สภาพสวยแชมป์

เขียนเมื่อ : 26 พ.ย. 2553,11:43   เข้าชม : 1794 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » ข่าวเด่นอื่นๆที่น่าสนใจ
ดึงสถิติอาชญากรรมประเมินคุณภาพหมู่บ้านศีล 5
'สอบธรรมศึกษาใช่ว่าปฏิบัติจริง' เปิดบทเรียนชีวิตดิ่งเหวสู่แก่นพุทธสอนใจ
“ลูกเทพ” ใช่เทวดาเชื่อคนง่ายอยากรวย
เชือดทําโผเถื่อน ต้มเลื่อนสมณศักดิ์
'พุทธะอิสระ' ยื่น 3 แสนชื่อ ค้านตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่
คณะสงฆ์อึดอัด คล้ายโดนรังแก
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ผศ.ยุวดี ชาติไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล และร่วมสร้างบุญกุศลตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณของทุกท่าน ในวันสำคัญดังกล่าว พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ
ยื่นบรรจุพุทธศาสนาประจำชาติ
กรมศิลป์คัดแยกโบราณวัตถุ ของกลางคดี 'พงศ์พัฒน์' (ชมคลิป)
แฟนฮือฮา"นาดาล"ตื่นเช้าใส่บาตรพระ
ประกบคู่หวดพีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น "ปิ๊ก" ดนัย อุดมโชค มือ 1 ไทยอ่วม รอบแรกเจอ ยาร์คโค ไนมิเนิน ดาวดังจากฟินแลนด์ ด้าน "กระทิงลำพอง" ราฟาเอล นาดาล ตื่นแต่เช้าลุกมาทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 18 รูป ที่ชายหาดหัวหิน พร้อมเรียนรู้วิธีการไหว้พระได้สวยงาม
ข้าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์เช้า ฟังธรรมจากพระสงฆ์และฝึกนั่งสมาธิ ตามโครงการฟังธรรมวันศุกร์
ผู้ว่าฯสระแก้ว นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังธรรมะ ตามโครงการฟังธรรมวันศุกร์ เพื่อให้ส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังธรรมมะ เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพระธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา
เผยมี 'พระ1รูป' ฆราวาสอีกคน ขัดตั้งสังฆราช
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : วัดดัง'หลวงพ่อโต' (5) ศักดิ์สิทธิ์-เหรียญยอดนิยม

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th