User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้

 

รักษาศีล

รักษาศีล
รักษาศีล

คอลัมน์ ธรรมะวันหยุด

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร www.watdevaraj.com 0-2281-2430ศีล เปรียบเสมือนไม้บรรทัดสำหรับผู้เริ่มฝึกหัด ทำให้ประพฤติตนเป็นคนตรงคนดีได้อย่างคงที่ หากไม่มีศีลเป็นหลักยึดไว้ จิตใจก็ไม่มั่นคง เอนเอียงลงสู่ความชั่วได้ ศีล หมายถึง การสำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม งดเว้นจากความประพฤติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย

ศีลเป็นข้อห้าม เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย สมควรรักษาและประพฤติเป็นประจำ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดคำเท็จ และเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดให้โทษส่วนหลักที่เป็นข้อปฏิบัติ คือ มีเมตตากรุณาธรรมต่อผู้อื่น ไม่คิดทำร้ายกันและกัน มีการให้ทานและประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสันโดษในคู่ครองของตน มีการกล่าวแต่วาจาที่จริง ไม่หลอกลวงโป้ปดมดเท็จ และมีสติสัมปชัญญะ รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ทางเจริญทางเสื่อมของชีวิตตามที่เป็นจริง

การรักษาศีล เป็นการงดเว้นจากการทำความชั่วทางกายวาจาใจ เป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด ความบริสุทธิ์สะอาดของจิต เป็นตัวความดีและความสุข ความดีความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และเป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญความดีส่วนอื่นให้เจริญยิ่งขึ้น

ทุกคนล้วนต้องการความสุข โดยเฉพาะความสุขที่ได้รับจากการยกย่องสรรเสริญ ความเคารพนับถือ หรือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สมบัติ ความสุขเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการรักษาศีลเพราะศีลจะช่วยรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้จากการทำงาน ทำให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ไม่ให้เสียหายโดยเปล่าประ โยชน์

การพัฒนาตนให้เป็นผู้ประเสริฐและเกิดปัญญานั้น จึงจำเป็นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานก่อน ศีลนำไปสู่ความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลไว้ คือ ย่อมประสบโภคทรัพย์เป็นอันมาก เพราะความไม่ประมาท ชื่อเสียงอันงามย่อมฟุ้งขจรไป จะเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ก็ตาม ย่อมองอาจกล้าหาญ ไม่สะทกสะท้าน เป็นผู้ไม่หลงตาย คือ ตายอย่างคนมีสติ และเมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ดังบทสรุปศีลที่ว่า เหล่าชนจะไปสุคติได้ก็เพราะศีล ความถึงพร้อมแห่งโภคะสมบัติจะมีได้ก็เพราะศีล เหล่าชนจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีล เพราะฉะนั้น ควรชำระศีลให้บริสุทธิ์
เขียนเมื่อ : 05 มี.ค. 2554,10:03   เข้าชม : 1542 ครั้ง

ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้อื่นๆที่น่าสนใจ
ธรรมดีที่พ่อทำ 17 ทรงครองใจคนไม่ใช่ครองแผ่นดิน
สติและการสร้างพลังแห่งสติ
๓ หลัก สร้างสังคมแบบพอเพียง

ความสุข ๒ ชั้น
ความสุข ๒ ชั้น
บุญในพุทธศาสนา หมดไม่เป็น” (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
บุญในพุทธศาสนา หมดไม่เป็น” (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
จตุสัจจสัมมาทิฏฐิ
จตุสัจจสัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นถูก เห็นชอบ คือ ได้เห็นอริยสัจ ๔ ได้แก่ :
ลดเคราะห์ บรรเทา "กรรม"
ลดเคราะห์ บรรเทา "กรรม"
มีความถ่อมตน
"มหาสมุทรซึ่งเป็นที่ไหลมารวมกันของน้ำจากทุกสารทิศ จะต้องมีระดับพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่ตรงต้นน้ำทั้งหลายฉันใด ผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดคุณความดีจากบุคคลทั้งหลาย ก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนฉันนั้น"
กรรมเก่า (ปุราณกัมม)
ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมเก่า (ปุราณกัมม) เป็นอย่างไรเล่า ?
วิธีที่มารใช้หลอก
แค่กึ่งพุทธกาล ก็มีมารมากมายออกมาหลอกคน คอยชักนำให้ออกห่างจากสัจจะธรรมด้วยสารพัดวิธี บางทีก็เริ่มด้วยสัจจะธรรม แล้วค่อยๆนำให้ออกห่างด้วยวิธีแยบยล อ้างธรรม นำออก
อยู่...ก็อยู่ให้เหนือ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : รักษาศีล

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th