User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » กรรมฐาน » นกกับต้นไม้

 

โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๖๘

โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๖๘

โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (ซีรี่ย์การบรรยายมัคคานุคาชุดที่ ๑.๕/๕)
เขียนเมื่อ : 19 มี.ค. 2558,08:51   เข้าชม : 176 ครั้ง

กรรมฐาน » นกกับต้นไม้อื่นๆที่น่าสนใจ
มัคคานุคาพื้นฐาน 25-27 ก.ค 2556 34
มัคคานุคาพื้นฐาน 25-27 ก.ค 2556 สวนธรรมศรีปทุม โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ ความสุข...ยายยิ้ม แผ่นที่ ๕ ตอนที่ ๒๓
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ กฎแห่งกรรม...เกลือและกรรม แผ่นที่ ๒ ตอนที่ ๓๔
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
นกกับต้นไม้ แผ่นที่ 2 ตอนที่ 2 จะรู้จักสิ่งไหน ให้ออกจากสิ่งนั้น
"นกกับต้นไม้" เป็นการบรรยายในหลักสูตร มัคคานุคาเข้ม ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตน (สักกายทิฏฐิ) ทางสู่ความหลุดพ้น (ซีรีย์การบรรยายมัคคานุคาชุด ๔/๕) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เมื่อ 16-22 กรกฎาคม 2556 ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์2 DVD ชุด นกกับต้นไม้ (ซีรีย์ชุดท
มัคคานุคาพื้นฐาน 1-3 กุมภาพันธ์ 2557 Proshow 23
มัคคานุคาพื้นฐาน โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2557 สวนธรรมศรีปทุม
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ สัมมาทิฏฐิ เบื้องต้น แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๑๕
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ ปิดคอร์ส แผ่นที่ ๕ ตอนที่ ๓๓
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๔๘
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
นกกับต้นไม้ แผ่นที่ 1 ตอนที่ 6 ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน
"นกกับต้นไม้" เป็นการบรรยายในหลักสูตร มัคคานุคาเข้ม ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตน (สักกายทิฏฐิ) ทางสู่ความหลุดพ้น (ซีรีย์การบรรยายมัคคานุคาชุด ๔/๕) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เมื่อ 16-22 กรกฎาคม 2556 ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์2 DVD ชุด นกกับต้นไม้ (ซีรีย์ชุดท
มัคคานุคาพื้นฐาน 25-27 ก.ค 2556 14
มัคคานุคาพื้นฐาน 25-27 ก.ค 2556 สวนธรรมศรีปทุม โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
พังประตูคุก แผ่นที่ 3 ตอนที่ 2 ปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ ร่วมมือกับผาซ่อนแก้ว
พังประตูคุก แผ่น 3 ตอนที่ 2 "ปฏิจจสมุปบาท (ยุวพุทธฯ ร่วมมือกับผาซ่อนแก้ว)" - สาธยายปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ ร่วมกับผาซ่อนแก้ว มัคคานุคาเข้มระดับ ๒ ซีรีย์การบรรยายมัคคานุคาชุด ๒/๕ โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สวนธรรมศรีปทุม
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ การให้ที่แท้จริง แผ่นที่ ๓ ตอนที่ ๑๓
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๖๘

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th