User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » กรรมฐาน » นกกับต้นไม้

 

ภิกษุทั้งหลาย..กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ตอนที่ 12

ภิกษุทั้งหลาย..กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ตอนที่ 12

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม บรรยายธรรม จากงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๙ ชมรมกัลยาณธรรม ณ หอประชุม มทธ. กรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เขียนเมื่อ : 16 เม.ย. 2558,08:28   เข้าชม : 280 ครั้ง

กรรมฐาน » นกกับต้นไม้อื่นๆที่น่าสนใจ
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ นำนั่งสมาธิ แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๒๕
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
ทุบเปลือก ฯ ตอนที่ 20 คลิปต่อต้านคอรัปชั่น
"ทุบเปลือก ทำลายเมล็ด" โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 9 - 15 มีนาคม 2556
พังประตูคุก แผ่น 2 ตอนที่ 1 มรรคมีองค์ ๘ องค์ที่ ๑- องค์ที่ ๕
พังประตูคุก แผ่น 2 ตอนที่ 1 "มรรคมีองค์ ๘ (องค์ที่ ๑- องค์ที่ ๕)" สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต, สัมมาอาชีโว มัคคานุคาเข้มระดับ ๒ ซีรีย์การบรรยายมัคคานุคาชุด ๒/๕ โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สวนธรรมศรีปท
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๕๘
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ การให้ที่แท้จริง แผ่นที่ ๓ ตอนที่ ๑๓
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม รายการแผ่นดินธรรม ช่อง 5 วันที่ 06102556
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ให้สัมภาษณ์ในรายการแผ่นดินธรรม ช่อง 5 วันที่ 06/10/2556
นกกับต้นไม้ แผ่นที่ 4 ตอนที่ 2 เหตุที่ทำให้เกิดเป็นเดรัจฉาน
Descript"นกกับต้นไม้" เป็นการบรรยายในหลักสูตร มัคคานุคาเข้ม ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตน (สักกายทิฏฐิ) ทางสู่ความหลุดพ้น (ซีรีย์การบรรยายมัคคานุคาชุด ๔/๕) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เมื่อ 16-22 กรกฎาคม 2556 ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์2 DVD ชุด นกกับต้นไม้ (ซี
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ สัมมาทิฏฐิ เบื้องต้น แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๑๕
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
มัคคานุคาเข้ม แผ่น 3 33 อนัตตลักขณสูตร
DVD แผ่น 3: ตอนที่ 3/3 อนัตตลักขณสูตร หลักสูตร มัคคานุคาเข้ม "ไม่ใช่แค่ไฟแล่บ แต่ไฟลุกกลางหอธรรม" โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม บรรยาย ณ สถานภาวนา พ. วันที่ 4-9 เมษายน 2556
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิต บาปหรือไม่ แผ่นที่ ๒ ตอนที่ ๔๔
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
มัคคานุคาเบื้องต้น ตอนที่ 1012
หลักสูตร "มัคคานุคาเบื้องต้น" เหมาะสำหรับชาวพุทธและนักปฏิบัติทั้งผู้ใหม่และผู้เก่า บรรยายธรรมที่ธรรมสถานว่องวานิช 31 ส.ค.- 2 ก.ย. 55 โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เสมือนปฏิบัติอยู่ในคอร์สด้วยตัวเอง
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ นั่งสมาธิ เจริญอานาปาณสติ แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๔๕
โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์ จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่หลักสูตรเบื้องต้น บันได้ขั้นแรกที่สำคัญยิ่งกว่าขั้นสุดท้าย มัคคานุคาพื้นฐาน (ไม่รู้ไม่ได้) โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม **ความตั้งใจของอาจารย์ที่จะทำให้ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุด** วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ภิกษุทั้งหลาย..กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ตอนที่ 12

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th