User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » วิดีโอธรรมะ » พุทธวจน

 

จิตหลุดพ้น track 06-ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน..จะบรรลุธรรมได้อย่างไร

จิตหลุดพ้น track 06-ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน..จะบรรลุธรรมได้อย่างไร

สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ ก่อนฉัน 2014 07 25 จิตหลุดพ้น track 6 พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง คลองสิบ ปทุมธานี -------------------- ดูกรอานนท์ ก็มิคสาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาด เป็นคนบอด มีปัญญาทึบ เป็นอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไร ในญาณเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคล ดูกรอานนท์ บุคคล ๑๐ จำพวกนี้มีอยู่ในโลก ๑๐ จำพวกเป็นไฉน ฯ ---------------------- ดูกรอานนท์ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่าประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคล ย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ฯ -------------------------- พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๔ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต หน้าที่ ๑๒๓ -------------------------- ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana.th https://www.facebook.com/Buddhawajana... https://www.facebook.com/Buddhawajana...
เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 2558,03:25   เข้าชม : 491 ครั้ง

วิดีโอธรรมะ » พุทธวจนอื่นๆที่น่าสนใจ
ฟ้าสางทางปกิณกะ ตอนที่ ๑.
เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นไปในสวนโมกข์ ระหว่าง ๕๐ ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม บรรยายทุกวันเสาร์ ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๖ ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๖
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน_2013-03-02
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ณ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลองสิบ ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://media.watnapahpong.org http://watnapp.com http://watnapahpong.com http://watnapahpong.net http
310 คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน
คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน (3 of 10) http://watnapp.com/book/download/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/17
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม
คู่มือโสดาบัน ๑๓๙ เปิดธรรมที่ถูกปิด โดย พุทธวจน . รูปูปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นในรูปกาย ) เวทนูปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นในเวทนา สุข,ทุกข์,อุเบกขา ) สัญญูปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นในสัญญา. ความจำได้หมายรู้ ) สังขารูปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นในสังขาร. ความคิดปรุงแ
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์๑๓๓๑๕๗ ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ๑๓๓/๑๕๗ ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด/ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้ ทรงมีตถาคตพลญาณสิบอย่าง/ทรงมีตถาคตพลญาณห้าอย่าง ทรงทราบอินทรีย์อันยิ่งหย่อนของสัตว์/ทรงมีและทรงแสดง ยถาภูตญาณที่ทำให้แจ้งอธิมุตติบท ท/ทรงมีเวสารัชญาณสี่อย่าง ทรงประกาศพรหมจั
สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์_หลังฉัน_2014-09-06
สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ ช่วงหลังฉัน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วันที่ 6 กันยายน 2557 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่ http://watnapp.com http://faq.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos.org https://www.facebook.com/Buddhawajana
เอ็มมานูเอล เชอร์แมน พ้นแล้วโว้ย .
มรดกที่ ๙. มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็นปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา มนุษย์ต้องมี ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต จำเป็นที่จะต
พุทธวจน วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย๖๗
ผัดคุนะ ในกรณีเช่นนั้น เธอพึงทำความสำเหนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน ดังนี้.ผัดคุนะ เธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสีย. ขออนุโม
พุทธวขน faq ทาน ทมะ และ สัญญมะ คืออะไร
ถาม ตอบ พุทธวจน ทาน, ทมะ และ สัญญมะ คืออะไร โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง http://faq.watnapp.com/word/334-04-00-0043 ติดตามพุทธวจน ได้ที่ http://www.watnapahpong.org http://www.watnapp.com http://media.watnapahpong.org http://www.buddhakos
การดำรงชีวิตอย่างครู
การดำรงชีวิตอย่างครู พุทธทาส อินฺทปญฺโญ หินโค้ง,สวนโมกขพลาราม 15 กันยายน 2527
การทำวิปัสสนา ตอนที่ ๒.
ธรรมบรรยายแก่คณะวิปัสสาจารย์ สวนโมกขพลาราม 30 มกราคม 2526
การเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : จิตหลุดพ้น track 06-ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน..จะบรรลุธรรมได้อย่างไร

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th