User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ข่าวธรรมะ » ข่าวเด่น

 

ศูนย์พิทักษ์ฯจับตารบ. อ้างเสียงส่วนน้อย

ศูนย์พิทักษ์ฯจับตารบ. อ้างเสียงส่วนน้อย


คัดค้านตั้ง‘สังฆราช’ ขู่ออกมาเคลื่อนไหว

นายกฯปัดยังไม่เห็นมติ มส.ตั้ง “สมเด็จช่วง” เป็นสังฆราช ขณะที่ ผอ.สำนักพุทธฯแจงขั้นตอนการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ยันยังไม่ได้รับรายชื่อจาก มส. ศูนย์พิทักษ์ฯจับตารัฐบาล หากเอาข้อคัดค้านของคนกลุ่มน้อยมาอ้างเป็นเหตุขัดแย้งของคณะสงฆ์ ทำให้ขั้นตอนเสนอชื่อต้องล่าช้า พระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวแน่ ชี้พระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ขัดแย้ง “ธรรมยุต-มหานิกาย” เห็นตรงกันเสนอชื่อ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ขึ้นทูลเกล้าฯเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ภายหลังจากที่มหาเถรสมาคม มีการนัดประชุม วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. พิจารณาเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีความเหมาะสมตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2535 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในการประชุมดังกล่าว กรรมการมหาเถรฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช นั้น

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวจากมหาเถรฯ แต่เมื่อได้รับแล้ว ก็จะส่งไปยังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นส่งต่อไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์พิทักษ์ฯจะติดตามทุกขั้นตอนในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หากพบว่ามีความผิดปกติ เช่น นำเหตุผลของกลุ่มที่คัดค้านมาอ้างว่าเป็นข้อขัดแย้ง ส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆต้องช้าลงอย่างผิดปกติ ศูนย์จะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน เพราะเจตนาของกลุ่มที่ค้านนั้น จงใจให้กระบวนการเสนอชื่อต้องล่าช้าออกไป ทั้งที่จากการประชุมมหาเถรฯ วาระพิเศษเมื่อวันที่ 5 ม.ค. กรรมการมหาเถรฯ ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย มีความเห็นตรงกันในการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรงกับความรู้สึกของพระสงฆ์ทั่วประเทศ ที่ต้องการให้รักษาหลักการ ความถูกต้อง จึงชัดเจนแล้วว่าในคณะสงฆ์ ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน มีเพียงความต้องการของคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่อยากให้ชะลอ รัฐบาลไม่ควรเดินตามเกมของคนกลุ่มน้อย ควรให้ความสำคัญกับมติ มส. และกฎหมายการปกครองสงฆ์

นายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ยอมรับในมติมหาเถรฯ ที่เห็นชอบให้เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จากนี้ จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนในการเสนอรายชื่อ และไม่อยากให้มีการก้าวก่ายการทำหน้าที่ของมหาเถรฯอีก

นายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ประเด็นหลักๆของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รับของถวายจากวัดพระธรรมกาย จึงเกรงว่าเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช จะปกป้องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตามที่ข้ออ้างว่าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระลิขิตให้เจ้าอาวาสวัด พระธรรมกายอาบัติปาราชิก ในฐานะที่ตนเคยทำงาน เป็น ผอ.ส่วนงานมหาเถรสมาคม ขอชี้แจงว่าสิ่งที่เรียกว่า พระบัญชา พระลิขิต พระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราช จะไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม และจากพระจริยาวัตรที่เคร่งครัดในพระวินัย และประสบการณ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายพิศาลกล่าวอีกว่า จึงเชื่อได้อย่างสนิทใจว่า พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำขึ้นมาแน่นอน ดังนั้นการที่มีผู้ไปกล่าวว่า ได้ปลดเปลื้องพระองค์จากอาบัติสังฆาทิเสส จึงเป็นการกล่าวที่จาบจ้วงและกล่าวหาพระองค์ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสวัดพระ ธรรมกาย ในปี 2512 เมื่อพ้น 5 พรรษา เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ต้องอยู่ปรนนิบัติเพื่อเรียนเรื่องนิสัยที่เรียกว่านิสัยมุตตกะ จากพระอุปัชฌาย์ และการที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะนำสิ่งของใดๆ มาถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นการกระทำสามีจิกรรม เป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่คณะสงฆ์ไทยปฏิบัติมาเป็นธรรมเนียมนานมาแล้ว ดังนั้นคำอ้างคัดค้านของผู้ค้าน ต้องการให้การเสนอชื่อเกิดความล่าช้า ซึ่งไม่มีเหตุผลใดที่จะเป็นเหตุให้ชะลอการเสนอชื่อ เพราะเรื่องการเสนอรายชื่อเป็นอำนาจของมหาเถรสมาคมโดยเฉพาะ

บ่ายวันเดียวกัน หลังเป็นประธานการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีมติการประชุมวาระนัดพิเศษของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. เสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ว่า “อยู่ไหนล่ะ” เมื่อถามว่าเรื่องยังไม่ถึงนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ก็อยู่ที่ไหนเล่า นี่ตอบอย่างนี้มันชัดเจนหรือไม่ อยู่ที่ไหนก็คือไม่เห็น ทำไมต้องแปลให้มันชัดขนาดนั้นวะ ปัดโธ่!”

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวกรรมการมหาเถรสมาคม ประชุมลับเมื่อวันที่ 5 ม.ค.ว่า สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานเมื่อวันที่ 5 ม.ค.มีการประชุมวาระพิเศษ แต่ไม่ทราบว่าประชุมเรื่องอะไร และรัฐบาล ก็ยังไม่ได้รับทราบอะไรมาจากคณะสงฆ์ เรื่องยังมาไม่ถึง และรัฐบาลก็ยังไม่ได้รับเอกสารหรือข้อมูลอะไรจากมหาเถรฯ ว่า เป็นการประชุมเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ โดยผู้ที่จะนำส่งเรื่องนี้มายังรัฐบาลคือสำนักพุทธศาสนาขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/561866
เขียนเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,09:51   เข้าชม : 129 ครั้ง

ข่าวธรรมะ » ข่าวเด่นอื่นๆที่น่าสนใจ
กำหนดจัดงานประเพณีตามเหมาะสมงดรื่นเริง
วธ.จัดโชว์ผ้าไทย-ผ้าพื้นถิ่นหายากเฉลิมพระเกียรติ
ย้ำพระสังฆาธิการอย่าตัดสิน ก.ม.เอง
'อภินันท์' เคาะโยกย้ายจัดสรรตำแหน่ง 11 วัฒนธรรมจังหวัด
ตั้ง กก.เร่งประเมินหมู่บ้านศีล 5
ธรรมะ…เยียวยาใจ : พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ "ปฏิวัติการเผยแผ่พุทธศาสนา"
“สังฆราช”สร้างโบสถ์ดินถวาย“ในหลวง”
“สมเด็จพระสังฆราช” เตรียมสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกในประเทศ ต้นแบบวัดพอเพียง ถวาย “ในหลวง” 84 พรรษา
พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ. สร้างพระนาคปรก
บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 50 วัน 'หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม'
"พระเทพฯ" รับสั่งขอให้คนไทยอนุรักษ์มรดกชาติ
กระพือข่าวสกัดล้มมหาเถรสมาคม
วัดไทยในอินเดียร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ‘วันแม่แห่งชาติ’
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ศูนย์พิทักษ์ฯจับตารบ. อ้างเสียงส่วนน้อย

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th