User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » กรรมฐาน » กรรมฐาน

 

อย่าฝืนอารมณ์มากนัก

อย่าฝืนอารมณ์มากนัก
เรื่องของอารมณ์เป็นของไม่แน่นอนนัก ในกาลบางคราวเราสามารถควบคุมได้ตาม
ที่เราต้องการ แต่ในกาลบางคราวเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะกระสับกระส่ายเสียจนคุม
ไม่อยู่ ในตอนนั้นควรจะยอมแพ้มัน เพราะถ้าขืนต่อสู้จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือเครียดเกินไป
ในที่สุดถ้าฝืนเสมอๆ แบบนั้นอารมณ์จะกลุ้ม สมาธิจะไม่เกิด สิ่งที่จะเกิดแทนก็คือ อารมณ์
กลุ้ม
เมื่อปล่อยให้กลุ้มบ่อย ๆ ก็อาจจะเป็นโรคประสาทได้
         ข้อที่ควรระวังก็คือ ทำแบบการนับดังกล่าวแล้วนั้น สามารถทำได้ถึงสิบครั้ง หรือบางครั้ง
ทำได้เกินสิบก็ทำเรื่อย ๆ ไป ถ้าภาวนาไปไม่ถึงสิบอารมณ์เกิดรวนเรกระสับกระส่าย ให้หยุดพัก
ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วทำใหม่ สังเกตดูอารมณ์ว่าจะสามารถควบคุมภาวนาไปได้ไหม ถ้าสามารถ
ควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขตของภาวนาได้ และรู้ลมหายใจเข้าออกควบคู่กันไปได้ดีก็ทำเรื่อยๆ
ไป แต่ถ้าควบคุมไม่ไหวจริง ๆ ให้พักเสียก่อน จนกว่าใจจะสบายแล้วจึงทำใหม่หรือเลิกไปเลย
วันนั้นพัก ไม่ต้องทำเลยปล่อยอารมณ์ให้รื่นเริงไปกับการคุย หรือชมโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ หรือ
หลับไปเลยเพื่อให้ใจสบายให้ถือว่าทำได้เท่าไรพอใจเท่านั้น ถ้าทำอย่างนี้ไม่ช้าจะเข้าถึงจุดดี
คือ อารมณ์ฌาน
         คำว่า ฌาน คือ อารมณ์ชิน ได้แก่ เมื่อต้องการจะรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อไร อารมณ์
ทรงตัวทันที ไม่ต้องเสียเวลาตั้งท่าตั้งทางเลย ภาวนาเมื่อไรใจสบายเมื่อนั้น แต่ทว่าอารมณ์ฌาน-
โลกีย์ที่ทำได้นั้น เอาแน่นอนไม่ได้ เมื่อร่างกายปกติ ไม่เหนื่อย ไม่เพลีย ไม่ป่วยมันก็สามารถคุม
อาการภาวนา หรือรู้ลมหายใจเข้าออกได้สบาย ไม่มีอารมณ์ขวาง แต่ถ้าร่างกายบกพร่องนิดเดียว
เราก็ไม่สามารถคุมให้อยู่ตามที่เราต้องการได้
         ฉะนั้น ถ้าหลงระเริงเล่นแต่อารมณ์สมาธิอย่างเดียว จะคิดว่าเราตายคราวนี้หวังได้สวรรค์ ,
พรหมโลก นิพพานนั้น (เอาแน่นอนไม่ได้) เพราะถ้าก่อนตายมีทุกขเวทนามาก จิตอาจจะทรง
อารมณ์ไม่อยู่ ถ้าจิตเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อก่อนตาย อาจจะไปอบายภูมิ คือ นรก,เปรต,อสุรกาย,
สัตว์เดียรัจฉานได้ ถ้าหลงทำเฉพาะสมาธิ ไม่หาทางเอาธรรมะอย่างอื่นเข้าประคับประคอง ถ้า
เมื่อเวลาตายเกิดมีอารมณ์เศร้าหมองเข้าครองใจ สมาธิก็ไม่สามารถช่วยได้ จึงต้องใช้ธรรมะ
อย่างอื่นเข้าประคองใจด้วยธรรมะที่ช่วยประคองใจให้เกิดความมั่นคงไม่ต้องลงอบายภูมิมีนรก
เป็นต้นก็ได้แก่ กรรมบถ ๑๐ ประการ คือ
กรรมบถ ๑๐ ประการ

         ๑. ไม่ฆ่าสัตว์ หรือไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบาก
         ๒. ไม่ลักทรัพย์ คือไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจ
         ๓. ไม่ทำชู้ในบุตรภรรยาและสามีของผู้อื่น
            (ขอแถมนิดหนึ่ง ไม่ดื่มสุราและเมรัยที่ทำให้มึนเมาไร้สติ)
         ๔. ไม่พูดจาที่ไม่ตรงความเป็นจริง
         ๕. ไม่พูดวาจาหยาบคายให้สะเทือนใจผู้รับฟัง
         ๖. ไม่พูดส่อเสียดยุให้รำตำให้รั่ว ทำให้ผู้อื่นแตกร้าวกัน
         ๗. ไม่พูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหล
         ๘. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ยกให้
         ๙. ไม่คิดประทุษร้ายใคร คือไม่จองล้างจองผลาญเพื่อทำร้ายใคร
        ๑๐. เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยดี

อานิสงส์กรรมบถ ๑๐

         ท่านที่ปฏิบัติในกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ท่านเรียกชื่อเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเหมือนกัน
คือ ท่านเรียกว่า สีลานุสสติกรรมฐาน หมายความว่าเป็นผู้ทรงสมาธิในศีล

ท่านที่ปฏิบัติในกรรมบถ ๑๐ ประการได้นั้น มีอานิสงส์ดังนี้
         ๑. อานิสงส์ข้อที่หนึ่ง จะเกิดเป็นคนรูปสวย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาว ไม่อายุ
สั้นพลันตาย
         ๒. อานิสงส์ข้อที่สอง เกิดเป็นคนมีทรัพย์มาก ทรัพย์ไม่ถูกทำลายเพราะโจร , ไฟไหม้ ,
น้ำท่วม , ลมพัด จะมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ขั้นมหาเศรษฐี
         ๓. อานิสงส์ข้อที่สาม เมื่อเกิดเป็นคนจะมีคนที่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นคนดี , ไม่ดื้อด้าน
อยู่ภายในคำสั่งอย่างเคร่งครัด  มีความสุขเพราะบริวาร
         และการไม่ดื่มสุราเมรัยเมื่อเกิด  เป็นคนจะไม่มีโรคปวดศีรษะที่ร้ายแรง, ไม่เป็นโรค
เส้นประสาท, ไม่เป็นคนบ้าคลั่ง จะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์, มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

เรื่องของวาจา
         ๔. อานิสงส์ข้อที่สี่, ข้อห้า, ข้อหก และข้อเจ็ด เมื่อเกิดเป็นคน จะเป็นคนปากหอม
หรือมีเสียงทิพย์ คนที่ได้ยินเสียงท่านพูด เขาจะไม่อิ่มไม่เบื่อในเสียงของท่าน ถ้าเรียกตามสมัย
ปัจจุบัน จะเรียกว่าคนมีเสียงเป็นเสน่ห์ก็คงไม่ผิด จะมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข และทรัพย์สินมหา-
ศาลเพราะเสียง

เรื่องของใจ
         ๕. อานิสงส์ข้อที่แปด ,ข้อเก้า และข้อสิบ เป็นเรื่องของใจ คืออารมณ์คิด ถ้าเว้นจาก
การคิดลักขโมย เป็นต้น ไม่คิดจองล้างจองผลาญใคร, เชื่อพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสอน
ของท่านด้วยความเคารพ, ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นคนมีอารมณ์สงบ, มีความสุขสบายทางใจ
ความเดือดเนื้อร้อนใจในกรณีใดๆ ทุกประการจะไม่มีเลย มีแต่ความสุขใจอย่างเดียว

อานิสงส์รวม

         เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์รวมแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานในขั้นนี้ ถึงแม้ว่าจะทรงสมาธิไม่ได้
นาน ตามที่เรียกว่า ขณิกสมาธิ นั้น ถ้าสามารถทรงกรรมบถ ๑๐ ประการได้ครบถ้วน ท่านกล่าวว่า
เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป บาปที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยใดก็ตาม ไม่มี
โอกาส นำไปลงโทษในอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น อีกต่อไป 
         ถ้าบุญบารมีไม่มากกว่านี้ ตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหม เมื่อหมดบุญแล้วลงมา
เกิดเป็นมนุษย์ จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้น แต่ถ้าเร่งรัดการบำเพ็ญเพียรดี , รู้จักใช้ปัญญา
อย่างมีเหตุผล ก็สามารถบรรลุมรรคผลเข้าถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้

แนะวิธีรักษากรรมบถ ๑๐ ประการ

         การที่จะทรงความดีเต็มระดับตามที่กล่าวมาให้ครบถ้วน ให้ปฏิบัติดังนี้
         ๑. คิดถึงความตาย ไว้ในขณะที่สมควร คือไม่ใช่ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อตื่นขึ้นใหม่ ๆ
อารมณ์ใจยังเป็นสุข ก่อนที่จะเจริญภาวนาอย่างอื่น ให้คิดถึงความตายก่อน คิดว่าความตายอาจ
จะเข้ามาถึงเราในวันนี้ก็ได้ จะตายเมื่อไรก็ตามเราไม่ขอลงอบายภูมิ ที่เราจะไปคือ อย่างต่ำไป
สวรรค์ , อย่างกลางไปพรหม ถ้าไม่เกินวิสัยแล้วขอไปนิพพานแห่งเดียว คิดว่าไปนิพพานเป็นที่
พอใจที่สุดของเรา
         ๒. คิดต่อไปว่า เมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราจะเป็นเวลาใดก็ตาม เราขอยึดพระพุทธเจ้า
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต คือไม่
สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า ยอมเคารพด้วยความศรัทธา คือความเชื่อถือในพระองค์ ขอ
ปฏิบัติตามคำสอน คือกรรมบถ ๑๐ ประการโดยเคร่งครัด ถ้าความตายเข้ามาถึงเมื่อไร
ขอไปนิพพานแห่งเดียว
         เมื่อนึกถึงความตายแล้ว ตั้งใจเคารพ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์สาวกแล้วตั้งใจ
นึกถึงกรรมบถ ๑๐ ประการว่ามีอะไรบ้าง ตั้งใจจำ และพยายามปฏิบัติตามอย่าให้พลั้งพลาดคิด
ติดตามข้อปฏิบัติเสมอว่า มีอะไรบ้าง ตั้งใจไว้เลยว่า วันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดสิกขาบทใด
สิกขาบทหนึ่งเป็นอันขาด เป็นธรรมดาอยู่เองการที่ระมัดระวังใหม่ๆ อาจจะมีการพลั้งพลาด
พลั้งเผลอในระยะต้นๆ บ้างเป็นของธรรมดา แต่ถ้าตั้งใจระมัดระวังทุกๆ วันไม่นานนักอย่าง
ช้าไม่เกิน ๓ เดือน ก็สามารถรักษาได้ครบ มีอาการชินต่อการรักษาทุกสิกขาบทจะไม่มีการ
ผิดพลาดโดยที่เจตนาเลย เมื่อท่านใดทรงอารมณ์กรรมบถ ๑๐ ประการได้โดยไม่ต้องระวัง
ก็ชื่อว่าท่านทรงสมาธิขั้นขณิกสมาธิได้ครบถ้วนเมื่อตาย ท่านไปสวรรค์หรือพรหมโลกได้แน่
นอนถ้าบารมียังอ่อนเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียว ไปนิพพานแน่ ถ้าขยันหมั่นเพียรใช้ปัญญา
แบบเบา ๆ ไม่เร่งรัดเกินไป รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสุขไม่ติดในความโลภ ไม่วุ่นวายในความ
โกรธ มีการให้อภัยเป็นปกติ ไม่เมาในร่างกายเรา และร่างกายเขาไม่ช้าก็บรรลุพระนิพพาน
ได้แน่นอน เป็นอันว่าการปฏิบัติขั้นขณิกสมาธิจบเพียงเท่านี้

เขียนเมื่อ : 05 มิ.ย. 2554,17:39   เข้าชม : 1298 ครั้ง

กรรมฐาน » กรรมฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
วิปัสสนูกิเลส
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
ฌาน แปลว่า เพ่ง
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
กฏตายตัวของผู้เป็นอาจารย์
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
พระโลสะกะ 2
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
มานะความสำคัญตน
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
วิสุทธิ ๗
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
วิธีปฏิบัติธรรมของหลวงปู่
ความมืดทั้งหลายแห่งรัตติกาล ย่อมปลีกหนีอันตระธานไปสิ้น เมื่อแสงอาทิตย์ผู้เป็นเจ้าแห่งภิภพแผดแสงครองฟ้าจ้าจำรัส ใครรึ ยังจะมีใครกล้าจุดตะเกียงมาแข่งแสงอยู่ก็ให้มันรู้ไป พุทธคำสอนอันแท้จริงปรากฏขึ้นอีกครั้ง ยังมีหรือ จะมีใครกล้านำเอาความคิด ความรู้ผิด
หนังฮอลลีวูดแสดงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
หลวงปู่ฝากถึง สสร ปี39
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
เกิดมาเป็นคนเพื่อสร้างบารมี
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
ปฏิจฺจสมุปบาท แสดงธรรมวันวิสาขะบูชา ตอนที่ 1
http://sawoklokudorn.blogspot.com/201...อาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่­เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดี­ยว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื่อเป็นการช่วยเ
ถีนมิทธะ ในนิวรณ์ ๕
http://sawoklokudorn.blogspot.com/2013/06/blog-post.htmlอาจเป็นธรรมะหรือหลักคำสอนที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนดังนั้นควร ทำใจให้เป็นกลาง เปิดใจรับฟังอย่าพึ่งปฎิเสธหรือเชื่อทีเดียว ควรเป็นผู้ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก ปฏิบัติให้มาก แล้วจึงเชื่อ เพื
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : อย่าฝืนอารมณ์มากนัก

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th